Uniunea pentru Reconstrucția României - URRUniunea pentru Reconstrucția României - URR
Select language:
 Română RO    Magyar HU    English EN 
 Home-ul meu e aici!   Pagina mea favorită! 
 Intră pe forum!
FIECARE CONTEAZĂ
Închis: 31.12.2004
  Prima pagină     Electorale Generale | Locale ]     Întâlniri/Conferințe      Program      Plan      Campanii   Hartă site  
Direct@URR


Știri@URR
La e-mail
...în site!
Alegerile Generale 2004
Chat
Studio
Răspunsurile URR la chestionarul TI
Întâlnire Bran
Raport financiar
Alegeri locale 2004
www.bihor.urr.ro
www.cluj.urr.ro
www.brasov.urr.ro
www.arad.urr.ro
Programul Politic

 STARE DE SPIRIT 
Căutare
Google
FIECARE CONTEAZĂ DACĂ NU PARTICIPI NU SE SCHIMBĂ NIMIC

DRUMUL SPRE NORMALITATE

Politicile Publice ale
Uniunii pentru Reconstrucția României - URR

 

Preambul
Justiție Sănătate Educație Proprietate Economie Agricultură
Cultură Minoritatea Maghiară Relațiile dintre Stat și Biserică
Politicile Sociale Apărarea și Siguranța Cetățeanului Combaterea Corupției
Administrața Publică Locală Administrația Publică Centrală
Societatea Civilă Mass-Media Protecția Mediului Integrarea Europeană
În loc de încheiere

 


Preambul

Principiul fundamental pe care se bazează politicile publice ale URR este cel al pragmatismului, în sensul orientării către rezultate. Este vital să depășim nivelul politicilor publice practicate în toți anii tranziției, care s-au caracterizat prin incoerență și lipsa prizei la realitate. Ele au fost mai degrabă cârpiri ale cutumelor existente decât reforme coerente.

 

De aceea, politicile noastre publice propun obiective clare și măsuri asemenea, care definesc funcționarea întregului sector de activitate. Politicile publice trebuie să înceteze a-și propune să concilieze între realități prea diverse, eșuând astfel în ambiguitate.

 

Ele trebuie să se bazeze pe valori clare, care să le dea substanță și credibilitate. Doar aceste valori pot ralia sprijinul cetățenilor și al celor care trebuie să pună în practică politicile publice, sprijin absolut necesar succesului lor. În același timp, doar aceste valori pot da o imagine clară despre cota de susținere de care se bucură o anumită măsură, deoarece în acest moment sunt prea multe reglementări care se bucură de sprijinul tuturor și al nimănui. Este unul din motivele pentru care politicile noastre publice nu merg în detaliu. A face asta ar fi, acum, un simplu exercițiu de sofistică.

 

Pentru a putea realiza un mecanism eficient de punere în practică a politicilor publice este necesară o reformă a instituțiilor statului. Un Parlament unicameral, cu un număr mai mic de parlamentari decât cel actual, ar fi mai eficient, deoarece eficiența acestora depinde prea puțin de numărul lor și mai mult de motivația pe care o au. De asemenea, eficiența Parlamentului ar putea crește și prin îmbunătățirea mecanismului de selecție a parlamentarilor. Susținem introducerea votului uninominal compensat, pentru început la o cameră în cazul în care Parlamentul e încă bicameral, sistem care asigură și reprezentarea proporțională a partidelor.   

 

Susținem prin politicile noastre restrângerea și, în același timp, definirea cât mai exactă a limitelor autorității statului, care în acest moment sunt prea incerte și predispun, astfel, la abuz. În limitele atribuțiilor lui legale, însă, dorim un stat mai ferm, care nu ezită în fața costurilor reformelor și care are o strategie pe termen lung a dezvoltării. Iar pentru ca politicile dezvoltării să aibă succes, este strict necesar să recunoaștem faptul că societatea românească s-a complăcut, în ultimii ani,
într-un model al stagnării pe care i l-a aplicat clasa politică.

 

Politicile noastre publice pleacă de la recunoașterea situației existente așa cum e ea, în România în general și în fiecare sector de activitate: cu multe părți rele și cu puține părți bune. Considerăm că e vital ca societatea românească și clasa ei politică să înceteze a se mai autodevora, să începem să construim și pe ceea ce e bun, dincolo de sfârșitul fiecărui ciclu electoral.

 

România nu are cum să se dezvolte atâta timp cât primele măsuri după schimbarea puterii sunt rebotezarea ministerelor, schimbarea majorității funcționarilor publici și anularea reformelor precedente. De aceea, politicile noastre publice au ca obiectiv consolidarea instituțiilor fundamentale ale statului, astfel încât ele să devină autonome față de schimbările politice și să poată atinge un nivel ridicat de eficiență, care să nu depindă de bunul plac al nimănui. Instituțiile statului trebuie să funcționeze independent de partide.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Justiție

Justiția română este, în acest moment, un sistem corupt în profunzime și ineficient. De pe urma lui profită politicienii aflați la putere, care controlează justiția și care beneficiază, astfel, de o imunitate mult mai puternică decât cea parlamentară. De pe urma corupției sistemului judiciar beneficiază însă și politicienii aflați în opoziție; după două alternanțe la guvernare, nici unul din marii corupți nu a fost condamnat.

 

Cei care pierd din cauza corupției din justiție sunt toți cei care nu trăiesc din corupție sau prin spolierea bugetului public. Cei care pierd sunt imensa majoritate a românilor care vor să câștige onest, într-o economie normală și într-o societate normală în care legea este respectată și toți cetățenii sunt egali în fața ei.

 

Obiectivul URR în domeniul justiției este funcționarea puterii judecătorești ca o putere cu adevărat independentă în stat, în condiții de tratament egal în fața legii pentru toți cetățenii  și de  asigurare a apărării depline a drepturilor și libertăților acestora.

 

Priorități:

1.   Alegerea președinților de instanță și a prim procurorilor de către Consiliul Superior al Magistraturii. În felul acesta judecătorii și procurorii  vor fi independenți de puterea politică.

 

2.   Incompatibilitatea dintre funcția de parlamentar și avocatură. În acest moment, parlamentarii-avocați își folosesc influența în favoarea clienților mai mult sau mai puțin inocenți pe care îi apără în tribunal în timpul dezbaterilor parlamentare.

 

3.   Specializarea instanțelor. Specializarea instanțelor și fragmentarea instanțelor-mamut în unități mai ușor de administrat. Introducerea arbitrajului atât pentru cauzele civile ușoare, sub 300 euro, cât și pentru cauzele comerciale sub 10.000 euro. Arbitrajul pentru cauzele civile poate funcționa în subordinea primăriilor.

 

4.   Creșterea salariilor magistraților. Salariile magistraților trebuie să ajungă, în sumă netă, la nivelul a 8 salarii medii pe economie. Această măsură va asigura demnitatea și statutul deosebit de care trebuie să se bucure cei care au sarcina de a aplica legea, și care ajung astfel să dispună de viețile și proprietatea cetățenilor precum și de bunurile publice.

 

5.   Extinderea asistenței gratuite. Acordarea de asistență juridică gratuită părților nu numai în procesele penale ci și în cele civile, în cazul în care complexitatea lor prejudiciază dreptul la apărare. Această măsură ar îmbunătăți mult accesul la justiție al celor lipsiți de mijloace. În același sens, taxele de timbru mari (peste 10 milioane lei) ar trebui să poată fi plătite și pe parcursul soluționării cauzei sau într-un interval de maximum 60 de zile de la soluționarea acesteia.

 

6.   Normarea muncii judecătorilor. Stabilirea unui nivel maxim de încărcare cu dosare spre soluționare (astfel, se va evita folosirea abuzivă a controlului eficienței ca mijloc de presiune asupra magistraților). Repartizarea dosarelor aleator, prin intermediul calculatorului.

 

7.   Separarea carierelor juridice. Pentru evitarea conflictelor de interese, carierele juridice vor fi separate, prin interzicerea trecerii magistraților în avocatură (și invers) pentru o anumită perioadă de timp.

 

8.   Scurtarea duratei proceselor. Procesele de orice natură trebuie să înceteze a fi un calvar interminabil, de aceea ele vor fi scurtate prin modificarea regulilor de comunicare a actelor de procedură și prin identificarea problemelor de drept dintr-un proces în cadrul unei singure ședințe, care să preceadă administrarea probelor.

 

9.   Prelungirea termenelor de prescriere a pedepselor. Termenele de prescriere au devenit o modalitate de evitare a pedepsei pentru mulți infractori, care beneficiază nemeritat de faptul că anchetele și procesele durează mult din cauza lipsei de eficiență și de resurse a poliției și Justiției, și pot fi prelungite la infinit prin presiuni politice sau corupție.

 

10.    Separarea puterii judecătorești de cea executivă. Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să beneficieze de o independență deplină față de Ministerul Justiției. El trebuie să joace un rol mult mai important în selecția, evaluarea și promovarea magistraților, în timp ce Ministerul Justiției trebuie să se ocupe de administrarea și reglementarea sistemului juridic. Procurorii trebuie scoși de sub autoritatea Ministerului Justiției. Președintele nu trebuie să aibă dreptul de a conduce ședințele Consiliului Superior al Magistraturii, iar ministrul justiției pe cel de a vota în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

 

11.    Resubordonarea Parchetului Național Anticorupție. Această instituție face în acest moment un joc politic și de aceea existența ei nu se justifică decât în condițiile în care ea este strict independentă și echidistantă din punct de vedere politic (prin subordonare doar față de Parlament).

 

Sistemul de justiție trebuie să devină, dintr-un instrument de discriminare în funcție de bani și influență, cum este acum, un garant al egalității cetățenilor în fața legii. Consolidarea independenței justiției și scoaterea ei de sub influența grupurilor de interese este absolut necesară și pentru a stopa fraudarea bugetului național de miliarde de dolari anual, care se face de regulă pe seama deficiențelor grave ale sistemului judiciar.   

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Sănătate

România se plasează constant pe ultimele locuri în Europa la majoritatea indicatorilor privind starea de sănătate a populației, uneori la diferențe alarmante față de standardele moderne de civilizație.

 

De aceea, actualul sistem, prost conceput, prost administrat și subfinanțat trebuie înlocuit cu un sistem mixt de stat-privat. Acest sistem va continua să îndeplinească funcția de protecție socială a celor care nu-și permit să cheltuie prea mult cu sănătatea, dar va oferi, prin asiguratorii privați, și servicii de nivel mai ridicat celor care contribuie mai mult.

 

Obiectivul principal al politicilor URR în acest domeniu îl constituie, pe termen mediu,  trecerea cât mai multor unități medicale din sistemul public in cel privat, astfel încât asigurații să aibă posibilitatea de a  alege dintre mai multe unități medicale private și de stat.

 

Introducerea concurenței în sistemul sanitar va avea ca efect nu doar creșterea calității serviciilor oferite pacienților, ci și recâștigarea demnității corpului medical. Sectoarele ce vor rămâne în administrarea CNAS sau a ministerului vor deveni astfel mai eficiente, și în același timp vor putea oferi angajaților salarii mult mai bune decât cele de subzistență de acum.

 

Priorități:

1.   Introducerea asigurărilor private de sănătate. Acestea vor face posibilă corelarea nivelului de servicii medicale cu mărimea contribuției, precum și eficientizarea sistemului sanitar. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va continua să administreze o contribuție minimală, de sub 10% din salariu, oferind în schimb un pachet minimal de servicii de sănătate, iar pentru restul serviciilor individul va avea posibilitatea de a-și alege asiguratorul, exclusiv privat, de pe o piață concurențială. Din această contribuție minimală urmează să fie compensate și prețurile unei liste de medicamente care să acopere un nivel satisfăcător de sănătate a asiguratului, cheltuielile excesive fiind limitate.

 

2.   Privatizarea serviciilor medicale. Accesul liber la piața de servicii medicale a prestatorilor privați în condiții de liberă concurență.

 

3.   Reorganizarea spitalelor. Acele spitale care nu pot fi preluate de administrația locală trebuie să devină instituții autonome, de stat sau private. Ele trebuie să devină furnizori independenți care să încheie contracte cu Casa Națională și cu casele private de asigurări, în felul acesta controlându-se și eficiența și calitatea serviciilor lor. Spitalul trebuie condus de un manager care nu trebuie să fie neapărat medic. Partea medicală a activității trebuie să revină unui consiliu de conducere în care sa fie incluși șefii secțiilor din spital. Serviciile din spitalele care rămân de stat vor fi externalizate, urmărindu-se un set național de criterii de selectare a furnizorilor.

 

4.   Introducerea cupoanelor de sănătate. Nivelul minim al pachetului de servicii medicale va fi asigurat la pacienți, nu la prestatori. Pacienții vor avea dreptul să-și aleagă liber prestatorii, atât medicii de familie, cât și cei de specialitate.

 

5.   Crearea unui sistem informațional standard la nivel național. Prin acest sistem vor fi conectați toți furnizorii și asiguratorii de servicii medicale, urmând ca fiecare client să aibă un card de sănătate prin care să deruleze toate operațiunile legate de utilizarea serviciilor medicale. În acest fel se eficientizează activitatea fiecărui sector cu care pacientul vine în contact și se vor obține raportări corecte ale activității fiecărui medic sau spital (fără internări și servicii fictive), prescrieri de medicamente etc. 

 

6.   Eficientizarea serviciilor medicale. Pentru eliminarea conflictelor de interes, medicii vor putea fi parte din contracte cu mai multe case de asigurări de sănătate, dar în sistemul încheierii unui singur contract cu fiecare casă.

 

7.   Privatizarea caselor de sănătate paralele din Transporturi, Justiție și Poliție. Aceste case produc o discriminare inacceptabilă între asigurați, inclusiv pentru că beneficiază de subvenții masive din bugetul public. Trebuie să existe o singură Casă Națională de Sănătate de stat.

 

8.   Independența Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Gestionarea independentă a fondurilor, numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, conform legii. Deturnarea impozitelor pentru sănătate către șomaj sau pensii nu face altceva decât să acopere incapacitatea actuală a statului de a colecta în mod egal impozitele și de a organiza un sistem de pensii funcțional. CNAS este responsabilă cu finanțarea programelor naționale de profilaxie, din contribuția minimă obligatorie.

 

9.   Standardizarea și independența serviciilor de urgență la nivel național. Programe de acțiune și dezvoltare standardizate, aliniate la sistemele de urgență ale Uniunii Europene. Consolidarea sistemului paramedical și privatizarea serviciilor de ambulanță.

 

10.    Programe naționale de sănătate. Aceste programe, finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, în special cele care se adresează copiilor și cele care combat bolile infecțioase, sunt esențiale pentru a asigura starea de sănătate a națiunii și, nu în ultimul rând, pentru a degreva viitoarele bugete pentru sănătate de cheltuieli ce pot fi evitate. Ele trebuie mai bine monitorizate și evaluate; de aceea, CNAS răspunde pentru ele în fața guvernului. În cazuri speciale, care pot afecta semnificativ starea de sănătate a populației (de exemplu epidemiile) guvernul poate aloca bugete suplimentare.

 

Sănătatea este sistemul pe care cârpelile de azi pe mâine l-au adus la cel mai vizibil și dureros faliment: în multe locuri din țară pacienții trebuie să își aducă de acasă medicamente, pansamente, sau chiar lemne de foc. Colapsul sistemului sanitar este umilitor în primul rând pentru pacient, care e pus în poziția de a cerși servicii medicale de o calitate imposibil de anticipat, dar și pentru cadrele medicale care sunt obligate să primească bacșiș. Astfel că nu vedem de ce n-am putea elimina această stare de lucruri regretabilă pentru foarte mulți, datorată doar incompetenței și dezinteresului a foarte puțini.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Educație

Educația este un serviciu social cu rol fundamental în construirea unei societăți stabile, care împărtășește un sistem de valori coerent. Sistemul de educație este cel care creează coeziunea culturală caracteristică statelor moderne, dar și ordinea socială necesară oricărei societăți civilizate.

 

În viziunea URR, obiectivul sistemului de educație este adecvarea individului la societatea în care el va trăi și activa. Doar realizarea acestui scop va permite absolvenților să returneze societății investițiile făcute în educația lor.

 

   Sistemul de învățământ este unul dintre elementele cheie ale construcției și progresului unei societăți, care își arată roadele pe termen mult mai lung decât durata unui ciclu electoral. Ca atare, pentru coerența și viabilitatea educației considerăm că este absolut necesară realizarea unei strategii pe termen lung în acest domeniu.

 

Priorități:

1.   Apropierea învățământului de viața reală. Sistemul de educație trebuie să pregătească absolvenții nu doar pentru viața socială, ci și pentru activitatea lor profesională. Politicile Uniunii pentru Reconstrucția României - URR vizează, de aceea, depășirea situației de astăzi, în care absolvenții știu tot, dar nu pot nimic, își găsesc cu greu un loc de muncă iar acesta e, cel mai adesea, de nivel inferior și prost plătit. Considerăm că învățământul vocațional, care oferă o meserie absolventului, trebuie să dețină un rol mai important decât acum, devenind o alternativă viabilă la învățământul teoretic. Curriculumul trebuie să fie, însă, suficient de flexibil încât învățământul vocațional să nu mai fie perceput ca un sfârșit obligatoriu de carieră, ci și ca o posibilă etapă de dezvoltare.

 

2.   Introducerea învățământului economic începând din școala primară. Este necesar ca absolvenții de orice nivel să se simtă confortabil în lumea modernă și să poată beneficia de toate avantajele pe care le poate oferi sistemul ei economic. Este anormal ca absolvenții de liceu să învețe formula de calcul a ratei șomajului și alte teorii macroeconomice abstracte, dar să nu știe în ce condiții se poate lua un credit sau cum poate fi el folosit în mod productiv. În plus, un învățământ economic pragmatic poate ameliora considerabil șansele tinerilor de a deveni întreprinzători privați.

 

3.   Creșterea ponderii Educației Civice în programa școlară, la toate nivelurile. Elevii trebuie să cunoască sensul termenilor politici, să știe care sunt și cum funcționează instituțiile statului și cele europene. Educația Civică are sarcina de a-i face să înțeleagă legătura dintre viața lor de zi cu zi, inclusiv în ce privește nivelul de trai, și viața politică a societății. De asemenea, susținem creșterea ponderii disciplinelor artistice și umaniste, precum și a celor care se referă la de mediul de viață modern, în special la provocările lui: comunicare, ecologie, comunitate etc.

 

4.   Separarea activității manageriale de activitatea didactică. Activitatea managerială trebuie să urmărească obiective clare legate de funcționarea logisticii sistemului. Responsabilitatea calității educației trebuie atribuită unui consiliu didactic, în care să fie reprezentate și interesele elevilor sau ale studenților.

 

5.   Instituțiile de învățământ trebuie să devină elemente de referință în cadrul comunității, motiv pentru care acestea trebuie să fie subordonate administrației locale care să preia competențele în materie de management. Integrarea școlilor în comunitate trebuie să facă obiectul unui proces de tranziție de doi-trei ani.

 

6.   Salarizarea corespunzătoare. Trebuie recunoscut faptul că învățământul nu mai atrage astăzi absolvenți de marcă. Salariul e doar una din cauze, dar una foarte importantă, astfel că noi susținem salarizarea la un nivel sensibil superior celui de subzistență din clipa de față. Criteriile de salarizare trebuie reorientate însă către performanță, în dauna criteriilor birocratice precum cel al vechimii.

 

7.   Crearea unei autorități independente de evaluare. Este necesară înființarea unui Institut de Evaluare și Bune Practici care să asigure respectarea standardelor de calitate ale procesului de educare. El va avea un mandat și metodologie clare, astfel încât să asigure un proces transparent și credibil de evaluare academică la toate nivelele. Institutul de Evaluare și Bune Practici va funcționa în subordinea Parlamentului, pentru a evita conflictul de interese din cadrul ministerului.

 

8.   Desființarea examenului de capacitate. Acesta nu consfințește nimic, astfel că admiterea în liceu trebuie făcută pe bază de examen, la decizia fiecărui liceu.

 

9.   Transformarea examenului de bacalaureat într-un examen național de certificare. Acesta trebuie subsumat scopului formativ al învățământului, certificând nu doar cunoștințele, ci și abilitățile și valorile. Admiterea în învățământul superior trebuie să se facă prin examen de selecție, importanța și ponderea bacalaureatului în procesul de selecție fiind la latitudinea instituției de învățământ superior.

 

10.    Adecvarea rezultatelor finale ale universităților la cerințele reale din societate și economie. Trebuie să existe categorii largi de studenți cu o pregătire pragmatică și categorii restrânse de studenți cu pregătire aprofundată și cu perspective de carieră științifică. Propunem introducerea sistemului universitar anglo-saxon, cu obținerea diplomei după 3 ani, master - după 5 ani și doctoratul - ulterior.

 

11.    Susținerea cercetării fundamentale. Toată cercetarea pe bază de cerințe ale societății și nu ale mediului economic trebuie finanțată în continuare de către stat întrucât acest tip de cercetare este, după părerea noastră, singurul beneficiar legitim al fondurilor publice. Aceste fonduri se vor aloca pe bază de proiecte.

 

Învățământul românesc are probleme foarte mari: dezinteresul profesorilor și al elevilor, nepotismul penibil din multe universități și, poate mai mult decât orice, bugetele de subzistență, căci ele "justifică" în ultimă instanță abandonarea oricăror standarde. A trece sub tăcere această gravă criză, cu scuza eternă a succeselor "olimpicilor noștri", înseamnă a accepta implicit adâncirea crizei. Noi credem că e necesar, ca de altfel în cazul oricărei politici sectoriale, să ne punem serios întrebarea ce anume dorim să obținem din partea sistemului de educație. Pe baza răspunsului, trebuie să luăm exact acele măsuri care conduc la rezultatul dorit, chiar dacă ele deranjează cutume vechi ale învățământului. Educația s-a dovedit o resursă esențială pentru multe țări care au ieșit din crize profunde înspre prosperitate și stabilitate politică, deoarece ea este principala modalitate de schimbare a societății în profunzime. Ca atare, reforma educației este una pe care nu avem voie să o mai ratăm.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Proprietate

Proprietatea privată este fundamentul economiei de piață și, de aceea, este condiția de bază a prosperității. Mai mult decât atât, proprietatea privată asigură autonomia fiecărui cetățean. De aceea, fără proprietate privată nu există libertate individuală și, în același timp, nu poate exista nici democrație, căci democrația se bazează tocmai pe acțiunea autonomă a cetățeanului care își reprezintă interesele în relație cu statul.

 

Obiectivul Uniunii pentru Reconstrucția României - URR este de a institui proprietatea privată ca fundament al societății și al economiei, ca drept fundamental în jurul căruia se construiește legislația și al cărui respect să devină o valoare morală pe care se bazează comportamentul tuturor.

 

Proprietatea privată a primit prin procesul de restituire din anii 90 o puternică lovitură, prin limitarea drastică a proprietăților funciare restituite și prin restituirea lor arbitrară, precum și prin refuzul de a restitui imobilele confiscate în timpul comunismului. Practic, în anii 90 a avut loc o nouă naționalizare, motivată de data asta nu doar de ura ideologică față de "chiaburi", ci și de interesele celor care au profitat de aceste proprietăți confiscate încă o dată, fie ei politicieni, membri ai administrației sau simpli chiriași. De aceea restituirea integrală a proprietăților confiscate este o datorie morală a societății românești, ca și o condiție pentru dezvoltarea economică și socială.

 

Pentru a consolida un sistem sănătos al proprietății private este, de asemenea, necesară promovarea liberei inițiative și a concurenței loiale, astfel încât proprietatea să fie dobândită prin activități economice corecte și profitabile. Doar în acest fel proprietatea devine productivă. Dacă ea e dobândită ușor prin afaceri oneroase, va fi cu precădere o sursă de consum și stagnare. Dacă eliminăm sistemul acestor afaceri oneroase care domină o bună parte a economiei private, atunci proprietatea dobândită prin muncă și competitivitate va fi cu precădere o sursă de investiții și dezvoltare.

 

Priorități:

1.   Restituirea integrală a proprietăților confiscate în timpul comunismului. Restituirea trebuie să se facă în natură. În cazul proprietăților industriale, foștii proprietari trebuie despăgubiți corect, sau trebuie să aibă prima opțiune în privatizare dacă fostele lor firme mai sunt în proprietatea statului.

 

2.   Privatizarea de urgență a tuturor activelor statului în economie. Singurele excepții admisibile sunt societățile a căror privatizare e problematică dar care nu pot fi lichidate, precum CFR, sau cele care materializează interese ale întregii societăți pe care inițiativa privată nu le poate susține: institute de cercetare etc.

 

3.   Crearea unui sistem transparent de licitații. Simplificarea caietelor de sarcini care au funcția de a elimina competiția reală și, astfel, au ca efect global descurajarea liberei inițiative.

 

4.   Impozitarea proprietăților imobiliare în funcție de valoarea lor de piață. În felul acesta este eliminată și o formă de impozitare arbitrară, dar este stimulată și folosirea cât mai productivă a acestor proprietăți.

 

5.   Reglementarea clară a obligațiilor proprietarului. Prorietarii de terenuri agricole trebuie să aibă obligația de a le cultiva, iar proprietarii de imobile sau asociațiile de proprietari trebuie să aibă obligația de a se îngriji cu adevărat de starea și aspectul clădirilor, astfel încât orașele să poată arăta civilizat.

 

6.   Responsabilizarea demnitarilor și funcționarilor care produc pierderi proprietăților publice. Modificarea legislației în sensul sancționării drastice a celor care produc daune proprietății publice.

 

7.   Educație pentru proprietate. Crearea încă din școala primară (la Educație Civică) a respectului pentru proprietate, atât cea privată cât și cea publică. Propunerea, inclusiv la literatură, a unor modele personale și de acțiune care implică inițiativa, dorința de dezvoltare și pragmatismul, în locul modelelor idealist-defetiste pe care le propune acum școala din România.

 

O atitudine de promovare și protejare a proprietății private nu e în conflict cu protejarea proprietății publice, care a avut atât de mult de suferit în ultimii ani, spre dezavantajul imensei majorități a cetățenilor. Dimpotrivă, respectul pentru proprietatea privată implică și respectul pentru proprietatea publică. Proprietatea privată este fundamentul unei atitudini sociale, al comunității și al sentimentului real de solidaritate pe care proprietatea colectivă nu a reușit, în timpul comunismului, să-l creeze.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Economie

Economia este domeniul vital al oricărei societăți; tocmai de aceea, fără economie liberă și prosperă nu poate exista nici societate democratică, în care fiecărui cetățean să îi fie recunoscute drepturile și să îi fie ascultată vocea.

 

Noi credem că relațiile de piață sunt nu un "rău necesar", ci sunt singura modalitate în care se pot raporta unul la celălalt oamenii liberi și demni. Ele constituie singurul model de organizare care poate să recunoască în mod obiectiv, nu în funcție de voința arbitrară a unei persoane, valoarea fiecăruia, care poate să răsplătească meritul și să promoveze competența.

 

De aceea economia de piață este pentru noi chiar normalitatea, care trebuie să funcționeze și în afara economiei propriu-zise. În politică partidele ar trebui să concureze între ele, oferind produse din ce în ce mai bune clienților-alegători. Din păcate, însă, așa cum în economia românească multe piețe sunt controlate sau lipsite de concurență reală, și spațiul politic este unul monopolistic, în care înțelegerile obscure dintre falșii competitori afectează grav interesele clienților.

 

Principiile economiei de piață ar trebui să guverneze și sectorul de stat, fie că e vorba de sectoare economice (energie, transporturi, până la privatizarea lor) sau bugetare (învățământ, administrație, etc.). Dacă economia de piață ar funcționa corect, ea ar determina și sectorul de stat să funcționeze cât mai eficient; fie prin concurență directă (de exemplu în învățământ), fie prin relații de colaborare care forțează obținerea unor rezultate (mai ales in administrație), fie oferind un model de organizare și conducere.

 

O bună parte a economiei private din România nu ține, însă, de modelul economiei reale de piață, căci nu câștigă prin productivitate în cadrul pieței, ci prin corupție în relație cu statul. E vorba de numeroase afaceri conduse indirect sau chiar direct de politicieni, ca și de afaceri conduse de cei care știu să exploateze relații politice sau doar corupția administrației, justiției sau Poliției. Aceste afaceri câștigă din licitații trucate, contracte oneroase, reeșalonări ale datoriilor, și oricare alte ilegalități trecute cu vederea, pe cheltuiala contribuabililor, de cei care ar trebui să le sancționeze.  

 

Acest sector viciat al economiei private, împreună cu sectorul de stat economic și administrativ și împreună cu politicul formează un cerc vicios care are ca principal efect menținerea României în subdezvoltare. Nu numai că se produce foarte puțin, dar puținele resurse sunt în mare parte deturnate sau cheltuite ineficient, și de aceea dezvoltarea socială este greu de demarat. În plus, acest tip de economie bazat pe corupție a creat deja modele de succes dăunătoare, care se reproduc cu rapiditate.

 

Obiectivul URR este de a limita intervenția și participarea statului în economie și de a institui reglementările specifice economiei de piață.

 

Un element esențial al politicii economice este politica fiscală. Politica fiscală instabilă și lipsită de criterii de până acum nu a reușit decât să creeze bariere pentru investitori, să dezvolte economia subterană și căile de eludare a legislației, să genereze costuri de administrare ridicate și să distrugă autoritatea statului în domeniu. De aceea, susținem o politică fiscală care să aducă la suprafață economia gri și neagră, care să încurajeze investițiile și câștigul prin muncă, nu prin evaziune.

 

Priorități

1.   Privatizare rapidă pe criterii economice.  Privatizarea totală a sectorului de stat, în funcție de criterii economice, nu sociale. Privatizarea rapidă a utilităților publice, ale căror pierderi uriașe datorate ineficienței sunt acoperite, nediferențiat, din bani publici. Obiectivul nostru în următoarea perioadă este de "a crea șomaj", adică de a însănătoși economia prin introducerea relațiilor de piață. Pe de altă parte, trebuie abandonate metodele neoneste de cosmetizare a statisticilor, care "raportează" cifre ridicol de mici ale șomajului.

 

2.   Tratament egal al agenților economici. Colectarea egală, nediscriminatorie a taxelor și impozitelor datorate de agenții economici, precum și a datoriilor. Deoarece scutirea și reeșalonarea datoriilor sau acordarea de subvenții din bani publici pot fi justificate doar de urmărirea unui interes strategic și justificat public, toate aceste decizii trebuie să revină Parlamentului. 

 

3.   Integrarea tuturor politicilor economice într-un unic Plan Național de Dezvoltare. Coordonarea în cadrul acestui plan a tuturor politicilor economice cu politicile vizând infrastructura, mediul, agricultura, dezvoltarea rurală sau politicile sociale. În plus, toate acestea trebuie gândite regional. 

 

4.   Reformă fiscală. Introducerea unei cote unice de impozitare de 15%. Conform evaluărilor statistice ale Uniunii Europene, în România anagajații în economia subterană sunt tot atât de mulți cât cei care plătesc taxe. În această situație cota unică de impozit ar aduce la lumină o mare parte a acestei economii, iar bugetul nu ar putea decât să crească.

 

5.   Deducerea unor cheltuieli personale de dezvoltare economică și socială. Cheltuielile cu educația, tehnica de calcul, precum și rata la creditul ipotecar vor fi deductibile. Ele vor fi plafonate la niveluri la care rămân stimulente pentru creștere economică și competiție, fără să devină surse de evaziune sau să dezechilibreze bugetul public.

 

6.   Creșterea substanțială a încasărilor locale. Cel puțin 50% din toate taxele și impozitele trebuie să rămână pe plan local, pentru a putea finanța satisfăcător funcțiunile ce urmează a fi transferate administrației locale: învățământ, poliție etc.

 

7.   Strategie fiscală. Nivelul taxelor și impozitelor trebuie anunțat pe cel puțin 3 ani înainte, pentru a avea stabilitate și previzibilitate.

 

8.   Cod de Conduită al Autorității Fiscale. Acesta trebuie să stipuleze drepturile și îndatoririle plătitorului de taxe precum și pe cele ale inspectorului fiscal. Toate atribuțiile de control vor fi strânse într-o singură instituție, a Fiscului, ceea ce va facilita centralizarea informațiilor și a responsabilității. Controlul fiscal de fond va avea loc o dată la 3 ani pentru fiecare contribuabil. Codul va crea un mecanism de arbitraj, ca alternativă la procedurile judiciare lungi și costisitoare, și va prevedea limitele controlului și asigurarea confidențialității. Inspectorii fiscali trebuie să reducă cât mai mult costurile pe care compania controlată le are în perioada controlului propriu-zis.

 

9.   Reforma sistemului coercitiv. Susținem desființarea tuturor amenzilor fiscale aplicate pentru condiții de formă, nu de fond. Susținem majorarea cuantumului amenzilor pentru infracțiunile economice și interdicția accesului contribuabilului care a comis infracțiuni la facilități de creditare fiscală și achiziții publice. Crearea unui sistem public de evidență a contribuabililor care au comis infracțiuni. În condițiile unui sistem fiscal mult mai simplu și clar decât cel actual, susținem recompensarea inspectorilor fiscali cu 10% din fraudele descoperite care depășesc suma de un miliard de lei.

 

10.    Implementarea unui sistem unitar de evidență și urmărire a impozitelor și taxelor. Acesta trebuie să asigure declararea și plata on-line, trimiterea de înștiințări trimestriale privind situația fiscală a contribuabilului. Aparatul administrativ financiar, inclusiv unitățile descentralizate ale acestuia (Direcții județene, Administrații publice, Percepții), va trebui redimensionat.

 

11.    Simplificarea formularelor. Eliminarea obligativității utilizării formularelor tipizate și a tuturor declarațiilor periodice (exceptând bilanțul anual și deconturile lunare de TVA) și posibilitatea utilizării oricărui tip de factură, cu condiția ca seria sa de evidență să se aloce centralizat pe țară, iar formularul să conțină minimum de date de identificare și descriere a operațiunii economice și a valorii facturii. În acest fel se vor ușura mult operațiunile comerciale, care în condițiile formularisticii excesive de azi consumă în van mult timp și efort.

 

12.    Externalizarea unor activități. Angajarea unor organizații private pentru activități precum achizițiile publice, înmatricularea vehiculelor auto sau vămi ar elimina corupția gravă care le afectează. Acest procedeu simplu, care a dat rezultate foarte bune în alte țări, ar scuti bugetul de pierderile uriașe generate de corupție și ar micșora prețul unor produse precum medicamentele, care sunt uneori achiziționate cu adaosuri de peste 600%. Pentru achizițiile publice este necesară simplificarea caietelor de sarcini care acum limitează competiția.

 

13.    Asigurări obligatorii. Asigurări minime vor fi obligatorii pentru locuințe, imobile, efective de animale și recolte agricole, cheltuielile respective fiind deduse angajaților. Aceasta implică, însă, condiții mai stricte de funcționare a companiilor de asigurări.

 

14.    Reducerea costurilor de finanțare. Licitațiile pentru refinanțarea datoriei publice în moneda locală (lei) ar trebui deschise și rezidenților străini; orice astfel de obstacole în tranzacționarea acestor instrumente financiare trebuie eliminate.

 

15.    Sistem privat de pensii. Introducerea unui sistem privat de pensii, care să lase contribuabilului libertatea de a-și alege furnizorul de pe o piață concurențială și de a-și decide singur viitorul financiar. Primele de asigurare de pensie sunt și ele deductibile în limita unui plafon rezonabil.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Agricultură

În ciuda potențialului agricol de excepție, România a devenit după 1990 un importator net de produse agricole. Acest import este și un efect, dar este mai ales o cauză a lipsei de resurse și a subdezvoltării mediului rural. În plus, efortul valutar necesar grevează inutil întreaga economie.

 

Creșterea eficienței agriculturii românești este astfel necesară nu doar pentru a putea face față competiției europene, adică pentru a nu deveni doar o piață de desfacere în Europa, ci și pentru a putea susține pe baza productivității din agricultură dezvoltarea mediului rural. Gospodăriile individuale, care au acum o pondere zdrobitoare în structura proprietății, și agricultura de subzistență pe care o practică ele nu pot susține această creștere.

 

De aceea, obiectivul principal al politicii URR în agricultură este ca, pe termen mediu, productivitatea în domeniu să crească radical, în condițiile protejării mediului și asigurării unei alimentații sănătoase. Aceasta presupune, însă, existența unei baze solide de exploatații agricole de dimensiuni medii, bine utilate și administrate.  

 

Priorități:

1.   Încurajarea creării de exploatații agricole funcționale. Pentru creșterea productivității agriculturii este necesară concentrarea proprietăților mici în asociații de producție. Ca atare, politica de subvenționare trebuie să fie orientată prioritar către exploatațiile cuprinse între 50 și 400 de hectare. Încurajându-se formarea fermelor de mărime medie, respectiv asocierea micilor proprietari, se descurajează în același timp acumularea de proprietăți foarte mari, care denaturează competiția prin puterea prea mare pe care ajung să o dețină.

 

2.   Reformă legislativă. Finalizarea distribuirii titlurilor de proprietate pe întreaga suprafață cuvenită (adică inclusiv restituirea terenurilor aflate încă în proprietatea statului), precum și simplificarea procedurilor de transferare a proprietății funciare și de arendare, pentru a înlocui înțelegerile verbale, predominante acum, cu contracte clare. Aceste măsuri vor dinamiza piața funciară și vor crea premisele dezvoltării.

 

3.   Subvenționarea pe principii economice, nu electorale sau politice. Multe din subvențiile actuale sunt fie asistență socială mascată, practicată de guverne între alegeri și  mai ales în anii electorali, fie facilități acordate discreționar clientelei politice, prin acte normative valabile 3 zile. De aceea, sistemul de subvenții trebuie să devină transparent și accesibil în condiții de egalitate, nu pe baza diferitelor "liste". Acest sistem trebuie să aibă ca obiectiv strategic concentrarea exploatațiilor agricole și asigurarea funcționalității întregului lanț tehnologic, de la producția agricolă până la comercializarea produselor alimentare. Subvențiile au ca scop asigurarea necesarului de produse agricole pentru întreaga țară; ele trebuie să fie clar direcționate înspre motorină, îngrășăminte, materialele necesare pornirii culturilor, precum și înspre procesatorii care utilizează materie primă din țară.

 

4.   Valorificarea produselor. O mare problemă a agriculturii românești este aceea că micii producători sunt la discreția cartelurilor de valorificare a produselor agricole. Pentru a rezolva această problemă este necesară, pe lângă datoria statului de a aplica legile anticartel, și crearea unor asociații de valorificare a produselor care să reunească mai multe ferme și care să aibă o altă putere de negociere cu partenerii comerciali, fie ei procesatori, piețe de gros sau burse de produse agricole. Aceste asociații vor fi în parte subvenționate, pentru creșterea standardelor de producție și deci a nivelului calității produselor agricole. De asemenea, subvenții specifice vor fi acordate pentru înființarea și funcționarea burselor de produse agricole și a piețelor de gros.

 

5.   Acordarea de consultanță pe scară largă. Statul trebuie să asigure, prin ministerul de resort, direcțiile județene ale acestuia și camerele de comerț consultanța necesară formării asociațiilor de producători (ferme) și de valorificare a produselor. Consultanța trebuie să acopere și alte puncte slabe, de la folosirea rațională a îngrășămintelor și pesticidelor până la realizarea documentației necesare obținerii diferitelor tipuri de finanțare.

 

6.   Introducerea și promovarea unui sistem de asigurări agricole la nivel național. Acesta va fi susținut de asiguratori privați, prin subsidierea parțială a primelor de asigurare pentru asociații și exploatații agricole medii.

 

7.   Revitalizarea învățământului agricol. Acesta trebuie să înceteze a fi tratat precum "batalionul disciplinar" al învățământului românesc. Liceul agricol trebuie relansat, astfel încât absolvenții lui să acopere prăpastia existentă acum între cei cu studii superioare și cei necalificați. În plus, sunt necesare cursuri extrașcolare pentru fiecare sector și activitate agricolă, în special cursuri pentru fermierii care vor administra acele exploatații medii ce vor constitui coloana vertebrală a unei agriculturi performante.

 

Agricultura de subzistență a funcționat în timpul tranziției și ca debușeu pentru eșecul dezvoltării industriale; în mod anormal, proporția locuitorilor la sat a crescut în loc să scadă, în timp ce România continua să importe legume și fructe din țări deșertice. Eșecul dezvoltării rurale nu a fost însă unul întâmplător. El se datorează nu doar incompetenței unor partide care au dorit, dar nu au reușit să relanseze agricultura, ci și intereselor unor forțe politice care se bazează pe un electorat rural sărac, dependent de stat și slab informat. De aceea, trecerea de la o agricultură de subzistență înspre o agricultură modernă, productivă, este strict necesară și pentru ieșirea din subdezvoltare a întregii societăți românești.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Cultură

Cultura trebuie privită pe ambele direcții esențiale: conservarea patrimoniului și sprijinirea creației contemporane. În favoarea patrimoniului pledează argumentul că orice pierdere este mai mult sau mai puțin irecuperabilă, însă de partea sprijinirii culturii vii se plasează argumentul cel puțin la fel de puternic că o societate nu poate exista fără creație culturală continuă.

 

Obiectivul esențial URR în domeniul culturii este de a promova creația culturală de valoare și de a așeza actul cultural ca liant principal al interesului pentru împlinire spirituală a comunităților.

 

Priorități:

1.   Crearea unei strategii pe termen lung pentru promovarea culturii. Aceasta trebuie să  fie realizată prin consultarea tuturor segmentelor culturii. Cultura trebuie să fie autonomă, adică scoasă total de sub influența ideologicului și politicului. Din păcate, această exigență minimă a oricărui stat care tinde spre democrație nu a fost încă realizată în România.

 

2.   Simplificarea drastică a structurii ministerului. Reducerea personalului, inclusiv a posturilor de secretari de stat și directori. Susținem desființarea Departamentului Culte; acesta nu are omolog în Europa și nu poate avea obiect de activitate într-o democrație normală, în care statul nu gestionează opțiunea religioasă a cetățenilor.

 

3.   Creșterea calității managementului din minister. Ministerul Culturii și Cultelor nu a acordat importanța cuvenită nici măcar celor 29 de monumente clasate în patrimoniul mondial UNESCO. S-au pierdut importante finanțări UNESCO, de exemplu în cazul cetății Sighișoara sau al mănăstirii Voroneț, datorită desconsiderării unei cerințe minime a UNESCO de asigurare a protejării pe plan intern a monumentelor respective.

 

4.   Transparență în domeniul culturii. Ministerul Culturii trebuie obligat să facă public un raport anual de activitate amănunțit. Acesta trebuie să includă nu declarații festiviste, ca în prezent, ci datele complete ale exercițiului financiar, ale activității ministerului și instituțiilor din subordine, inclusiv stadiul în care se găsesc realizarea obiectivelor strategice și elaborarea legislației, mișcările de personal și lista beneficiarilor tuturor finanțărilor.

 

5.   Promovarea concurenței loiale. Este necesară încurajarea concurenței între firmele care execută lucrări de conservare a patrimoniului. Criteriile de atestare și selectare a executanților trebuie să fie transparente și corecte, astfel încât orice firmă, indiferent de mărime, să aibă acces egal la aceste proiecte.

 

6.   Comisiile de specialitate ale ministerului trebuie redate experților. Aceste comisii formate din oameni de cultură de largă recunoaștere trebuie să asigure expertiza de specialitate. Ei vor decide care cărți, spectacole sau filme urmează să fie subvenționate, ce opere de artă vor fi achiziționate și în ce modalitate se poate realiza cel mai bine conservarea patrimoniului. În felul acesta politica se retrage din cultură, lăsând celor care au reală competență în domeniu libertatea de a decide orientarea culturii. Ministerul și instituțiile din subordine trebuie gestionate de manageri profesioniști specializați în cultură dar fără să fie neapărat ei înșiși oameni de cultură, căci funcția lor e de a administra, și nu de a evalua, cu atât mai puțin de a produce opere de artă. Doar conjugarea competențelor administrative ale managerilor cu cele ale specialiștilor vor putea elimina în viitor situațiile penibile precum cea în care Muzeul Național de Artă achiziționează tablouri furate și nu vede nimic anormal în asta.

 

7.   Eradicarea corupției din Cultură. Orice discuție acum despre "banii puțini din cultură" este lipsită de sens atâta timp cât conducerea ministerului aruncă sume enorme pe opere de artă dubioase și acordă contracte preferențiale anumitor firme care execută lucrări de restaurare de proastă calitate la prețuri foarte mari. În acest moment, membrii comisiei de subvenționare a cărții din minister își subvenționează propriile lor cărți, iar mii de dolari sunt plătiți, din bugetul public, de către anumiți directori de teatru, pentru piese submediocre, unor dramaturgi care au servit cu devotament propaganda comunistă, în timp ce salariile breslei actoricești sunt mai mult decât precare.

 

8.    Modificarea legii sponsorizării. Susținem realizarea acestui deziderat în principal prin creșterea plafonului maxim al deducerii și prin precizarea mai clară a naturii beneficiarilor sponsorizării. Aceștia nu ar trebui să aibă posibilitatea de a realiza profit pe seama sponsorizării. Atragerea surselor alternative de finanțare, care pe termen mediu trebuie să devină majoritare, merge mână în mână cu dezvoltarea economiei și refacerea culturii comunitare. O soluție necesară este co-administrarea și co-finanțarea pentru o perioadă determinată de timp a proiectelor culturale prin parteneriate național-local.

 

9.   Restaurarea și protejarea patrimoniului. Aceasta nu este exclusiv obligația statului: chiar structura proprietății indică acest fapt: 60% din monumentele istorice sunt în proprietatea Bisericii, 10% în proprietate privată și doar 30% în proprietatea statului. Este necesar ca statul să găsească parteneri care să co-finanțeze, în mai mare măsură, aceste lucrări.

 

10.    Relansarea cărții și a lecturii ca act fundamental al culturii. Susținem scutirea de TVA a producției de carte. În plus, aceasta trebuie subvenționată selectiv, în așa fel încât toate operele de valoare dar pentru care nu există un interes suficient al pieții (ediții critice, literatură contemporană etc.) să poată vedea lumina tiparului. Este necesară crearea unor biblioteci private, inclusiv prin privatizarea unor sectoare ale bibliotecilor publice precum filialele lor de cartier, astfel încât inițiativa privată, care poate intra în parteneriat cu autoritățile locale, să ajungă să servească mai bine anumite segmente ale cititorilor.

 

 Valorile culturii sunt și valori estetice, dar trebuie să fie integrate și pieței. Este important să vedem cultura nu ca o consumatoare de fonduri, ci ca element esențial al dezvoltării sociale și economice. În viziunea Uniunii pentru Reconstrucția României - URR, sprijinirea culturii și a creatorilor reprezintă, alături de educație, un domeniu prioritar pentru actul de guvernare, întrucât oamenii societăților contemporane se integrează social și se definesc din ce în ce mai mult prin cultură sau prin lipsa ei. De aceea, importanța acordată culturii reprezintă o decizie a statului de trecere de la o societate a supraviețuirii la una a prosperității care să însemne mai mult decât simplul acces la produse și servicii.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Minoritatea Maghiară

Uniunea pentru Reconstrucția României - URR consideră că drumul spre normalitate - care constituie obiectivul sintetic al politicilor noastre - nu poate fi parcurs de o societate afectată de tensiuni interetnice. Ca atare, pentru a realiza obiectivele noastre politice, sociale și economice, este necesar să propunem soluții concrete pentru detensionarea relațiilor interetnice și pentru crearea unui cadru echilibrat de dezvoltare comună.

 

Obiectivul URR este de a impune în abordarea problemei minorității maghiare principii morale și pragmatice, bazate pe valorile clasice ale democrației, pe valorile universale ale drepturilor omului, în particular cele ale minorităților, așa cum se regăsesc ele în documente europene. Aceasta presupune în mod necesar acceptarea dreptului la propria cultură și identitate, cu toate drepturile ce decurg de aici - înființarea de instituții specifice, promovarea liberă a propriilor tradiții, învățarea și folosirea limbii materne etc.

 

Considerăm că societatea românească trebuie să facă eforturi susținute de combatere a naționalismului. Aceasta o vedem, însă, nu atât pe terenul discursului, unde naționalismul dorește doar perpetuarea disputei în disprețul oricărei reguli și a oricărei valori morale, ci pe terenul dezvoltării economice și sociale, pe cel al eficientizării sistemului politic sau al educației și culturii. Iar pentru că minoritatea maghiară este unul din principalele repere pentru tensiunile cu caracter naționalist din România, considerăm necesar să propunem exemple de soluții concrete pentru problemele concrete ale acestei minorități.

 

Priorități:

1.   Înființarea unei Universități Maghiare în cadrul rețelei universitare de stat. Finanțarea ei ar reveni la început statului, ca în cazul oricărei alte universități de stat, iar ulterior, în condițiile politicii URR în domeniul educației, în regim mixt public-privat; este necesară introducerea treptată a taxelor, echilibrate prin mecanisme ale statului de garantare și creditare. O altă opțiune ar putea fi co-finanțarea de către statul român a Universității "Fundația Sapientia" deja existente.

 

2.   Educație pentru conviețuire. Considerăm că istoria, ca materie de studiu în școală, trebuie să stimuleze formarea de mentalități și comportamente capabile să conducă la o mai bună conviețuire între români și maghiari. Istoria poate fi privită din unghiuri diferite fără să devină neapărat obiect de manipulare. Manualele actuale de istorie ar putea fi axate mai degrabă pe perspectiva civilizației, a culturii, a personalităților istorice, a aspectelor legate de viața concretă a societăților sau a evoluției ideilor și instituțiilor, decât pe perspectiva evenimentelor preponderent conflictuale, precum războaiele sau luptele pentru putere.

 

3.   Tratament nediscriminatoriu. Considerăm că toți cetățenii români, indiferent de apartenența lor etnică, trebuie să aibă șanse egale de acces în orice instituție a statului, în administrația locală și centrală, armată sau SRI. Principiul care trebuie să guverneze acest acces egal este cel al competenței. Doar prezența persoanelor aparținând minorităților în toate instituțiile statului le-ar da acestora un adevărat caracter național, dacă înțelegem națiunea în sensul modern, european, de națiune civică și nu etnică.

 

4.   Construirea autostrăzii Oradea - Cluj-Napoca - Târgu-Mureș - Brașov - București - Constanța. Aceasta reprezintă o prioritate economică pentru România; ea va asigura legătura strategică cu Europa și va constitui o axă esențială a dezvoltării României. Susținem această rută a autostrăzii și pentru că, astfel, utilitatea economică este maximă, și pentru că ea constituie un instrument de comunicare necesar și comunității maghiare. URR consideră inacceptabilă discriminarea zonelor locuite preponderent de maghiari în ceea ce privește investițiile în infrastructură.

 

5.   Eliminarea discriminării investitorilor. URR susține egalitatea totală și efectivă a tuturor cetățenilor României în fața legii, ca și a cetățenilor străini aflați pe teritoriul României sau care doresc să investească în țara noastră. Considerăm că trebuie eliminată discriminarea investitorilor străini pe orice criterii, inclusiv pe criteriul apartenenței etnice. Pe de o parte, legislația trebuie să prevadă explicit sancționarea acestei forme de discriminare, iar pe de altă parte ea trebuie eliminată din practica actului de guvernare, în măsura în care administrația centrală este implicată în privatizare sau are orice alt tip de influență asupra investițiilor străine.

 

6.   Susținerea de către stat a culturii minorităților. Alocarea de fonduri de la bugetul național și de la cele locale către ONG-uri având ca obiect de activitate promovarea culturii fiecărei minorități. Această alocare trebuie să se facă în mod transparent și pentru proiecte concrete. Dezavuăm actualul sistem de alocare a fondurilor, în funcție de reprezentarea în Parlament obținută pe baza unor liste de semnături mai mult sau mai puțin relevante, sistem ineficient și imoral, ce condiționează finanțarea de sprijinirea partidului de guvernământ.

 

Uniunea pentru Reconstrucția României - URR consideră că e vital să înțelegem faptul că un drept al unei minorități nu înseamnă nicidecum un drept în minus pentru majoritate, și că acesta este chiar primul principiu al conviețuirii civilizate în care diversitatea este o resursă valoroasă, nu o sursă de conflict. Trebuie să creăm mentalitatea că majoritatea nu "dă" drepturi minorităților din generozitate, cu atât mai puțin din condescendență, acestea fiind drepturi ale oricărei ființe umane, la fel de firești ca dreptul la viață sau la libertate.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Relațiile dintre Stat și Biserică

Principiul fundamental care trebuie să guverneze reformarea acestor relații în România este cel al caracterului privat al credinței religioase. Aceasta implică, pe de o parte, libertatea fiecăruia de a-și alege și manifesta credința, precum și libertatea cultelor de a se organiza după cum cred de cuviință, cu excepția celor care au un rol vădit antisocial.

 

Pe de altă parte, implică separarea dintre stat și biserică. În mod tradițional, între Biserica Ortodoxă Română (BOR) și statul român a existat o înțelegere conform căreia BOR susținea necondiționat orice regim politic, fie el legionar sau comunist, în schimbul recunoașterii statutului ei privilegiat, de biserică națională, adică de instituție care, pe de o parte, este autonomă, pe de altă parte are drepturi speciale asupra domeniului religios și chiar asupra celui spiritual.

 

Această înțelegere istorică este nedreaptă față de neortodocși și față de celelalte biserici. Nici o biserică, indiferent de numărul credincioșilor ei, nu trebuie privilegiată în raporturile ei cu statul român și nici una nu trebuie să aibă statut de biserică națională. Bisericile trebuie să devină instituții complet autonome față de stat, care aparțin credincioșilor și comunităților locale.

 

Pe de altă parte, nici o biserică nu trebuie să se implice în politică. Într-o societate cu adevărat democratică, în care statul nu impune valori spirituale membrilor societății, biserica nu are nimic de a face cu politica și cu treburile statului. Bisericile trebuie încurajate, în schimb, să își asume un rol social, în special BOR care e destul de reticentă în acest sens și ale cărei tendințe de implicare în domeniul social au fost sistematic descurajate, în trecut, de către guvernele politice și de către însăși conducerea BOR.

 

Obiectivul Uniunii pentru Reconstrucția României - URR în privința relațiilor dintre stat și biserică este de asigurare a separării dintre spiritual și politic, astfel încât fiecare cetățean să aibă libertate completă de gândire și opțiune religioasă și politică.

 

Priorități:

1.   Restituirea proprietăților bisericilor și asociațiilor religioase confiscate în timpul comunismului. Restituirea tuturor bisericilor neortodoxe care au fost confiscate de stat. Până la finalizarea acestui proces, toate bisericile foste greco-catolice aflate acum în folosința BOR trebuie date în folosință Bisericii Greco-Catolice.

 

2.   Încetarea salarizării clerului din bugetul național, într-un proces de tranziție de câțiva ani. Salarizarea clerului trebuie să fie făcută din fondurile atrase din plata a 1% (în regim de deducere personală) din venit, către un cult la alegerea contribuabilului. La acestea se adaugă și fondurile atrase de la comunitățile locale.

 

3.   Întărirea legislației anti-discriminare și aplicarea ei ca atare. Sancționarea dură pe linie administrativă a celor care discriminează în funcție de apartenența religioasă, spre exemplu polițiștii sau magistrații care își asumă, în conflictele legate de restiuirea bisericilor greco-catolice, interesele uneia dintre părți împotriva legii.

 

4.   Sancționarea prozelitismului practicat în cadrul învățământului confesional din școlile publice. Acest învățământ trebuie să aibă o relevanță strict confesională și educativă, nu propagandistică. 

 

Orice manifestare de obediență față de puterea politică din partea clerului este în defavoarea credincioșilor. Trebuie eliminate acele mecanisme instituționale care predispun la obediență și care creează situațiile absurde, dar nu foarte rare din păcate, în care bisericile sunt folosite pentru propagandă politică. În schimb, este binevenită implicarea bisericilor în activități precum asistența socială.

 

Implicarea bisericilor în societate trebuie să se facă la acest nivel comunitar, nu la nivelul statului. Relevanța bisericilor creștine pentru politică, în special pentru orientarea creștin democrată, nu trebuie să aibă o relevanță neapărat confesională; de aceea în unele țări partidele creștin democrate reunesc mai multe confesiuni creștine, fără să existe vreun conflict între reprezentanții lor.

 

Relevanța creștinismului în politică trebuie să fie mai degrabă una etică, iar funcția bisericilor creștine ar trebui să fie cea de consolidare a comportamentelor etice și de transmitere mai departe a valorilor tradiționale ale societăților creștine. Trăsăturile esențiale ale creștin democrației, împărtășite de Uniunea pentru Reconstrucția României - URR, sunt: credința în Dumnezeu, grija pentru fiecare persoană, puterea dată comunităților și pragmatismul, ca mod de a face politică opus fanatismului ideologic.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Politicile Sociale

Politicile sociale ale Uniunii pentru Reconstrucția României - URR pleacă de la principiul că asistența socială trebuie clar delimitată de asigurările sociale, acestea trecând sub controlul individului prin privatizarea lor. Asistența socială se adresează celor aflați în nevoie, indiferent de modul în care contribuie ei la buget, pentru a le oferi condițiile de bază ale unei existențe umane. Pe de altă parte, sistemul de asigurări sociale are datoria de a oferi servicii sociale performante, în funcție de cuantumul contribuției. Majoritatea asigurărilor sociale sunt opționale și, deoarece trebuie să ofere cel mai bun raport calitate/preț, trebuie să fie private. Atât sistemul de pensii cât și cel sanitar trebuie să ofere servicii de mai bună calitate celor care pot contribui mai mult.

 

Ca atare, obiectivul fundamental pe termen scurt al URR în domeniul politicilor sociale este creșterea ariei de decizie a individului și reducerea ariei de competență a statului asupra serviciilor sociale.

 

Toate instituțiile de stat care administrează sau contractează servicii sociale în beneficul asistaților vor avea obligația de a publica datele exhaustive ale cheltuielilor, precum și o analiză amănunțită a eficienței acestor servicii. Până la privatizarea asigurărilor sociale, fiecare beneficiar de servicii sociale trebuie să știe exact cu cât contribuie pentru ceea ce primește în schimb; cel mai onest ar fi să se renunțe la tertipul ieftin al împărțirii taxelor și impozitelor sociale între o parte mai mică plătită de angajat și una mai mare plătită de angajator, când de fapt ele sunt procent fix din salariul brut, deci plătite integral de angajat.

 

Priorități:

1.   Introducerea unui sistem de pensii private care să dea posibilitatea și să îi încurajeze pe angajați să contribuie mai mult, pentru a avea o pensie mai bună. Introducerea rapidă a fondurilor de pensii capitalizate, cu contribuție obligatorie, gestionate de societăți private, urmată de introducerea pensiilor ocupaționale.

 

2.   Eliminarea subsidiilor universale precum alocațiile pentru copii sau subvenționarea energiei, care sunt false măsuri sociale deoarece se adresează indistinct tuturor categoriilor de venituri. Aceste măsuri strict demagogice nu ating ținta firească a politicilor sociale, și irosesc inutil resursele. Alocația universală pentru copii trebuie înlocuită cu o alocație direcționată precis către copiii săraci, și care poate fi astfel mai consistentă.

 

3.   Reducerea cheltuielilor nejustificate care creează presiune asupra bugetului asistenței sociale, precum condițiile de pensionare specială sau salariile compensatorii. Sumele risipite acum pe salarii compensatorii lipsite de efect pe termen lung ar putea fi mult mai bine utilizate pentru programe de reconversie profesională. Modificarea sistemului de asistență a șomerilor astfel încât să îi încurajeze mai mult pe cei fără loc de muncă să își caute unul.

 

4.   Facilitarea integrării sociale a persoanelor cu handicap. Dezinstituționalizarea lor impune îmbunătățirea asistenței la domiciliu, atât cea familială cât și cea profesională. Marile instituții de îngrijire administrate de stat trebuie înlocuite cu centre de zi administrate de ONG-uri specializate, în care să se poată desfășura formarea profesională, munca sau petrecerea timpului liber.

 

5.   Eliminarea posibilității de a frauda sistemul pensiilor de boală sau handicap, atât prin plătirea acestora din fondurile CNAS, cât și printr-un mai bun control al acordării de astfel de certificate.

 

6.   Internarea în instituții de ocrotire a tuturor copiilor care nu au un domiciliu stabil, încurajarea adopțiilor, în special în familii din România, în condițiile monitorizării lor atente. Asistarea tuturor copiilor aflați în dificultate precum și a familiilor din care provin prin oferirea de resurse materiale și educaționale necesare dezvoltării lor.

 

7.   Acordarea de facilități tinerilor care se reîntorc în țară, după o perioadă de minim 6 luni petrecute în Occident, la studii sau muncă în condiții legale.

 

8.   Acordarea unor prime tinerilor care se angajează după ce părăsesc o instituție de protecție, precum și angajatorilor lor, astfel încât ei să se reintegreze mai ușor în societate. Acestora trebuie să le oferim și înainte, și după părăsirea instituției de protecție posibilități sporite de a urma formele învățământului vocațional.

 

9.   Înăsprirea legislației referitoare la exploatarea copiilor prin muncă sau cerșetorie, simplificarea procedurilor de decădere din drepturi părintești a tutorilor care își tratează copiii într-un mod care le pune în pericol sănătatea sau demnitatea.

 

10.    Sprijinirea în mod egal a tuturor familiilor tinere care doresc să-și construiască o locuință, prin subvenționarea creditelor ipotecare. Susținem eliminarea programelor actuale de construire de locuințe, discriminatoriu, netransparent și care încurajează corupția.

 

11.    Alocarea unui capitol bugetar distinct informării persoanelor defavorizate asupra tuturor serviciilor sociale.

 

12.    Acordarea unei indemnizații pentru căutarea unui loc de muncă absolvenților, inclusiv celor care nu au împlinit 18 ani dacă au finalizat învățământul obligatoriu de 10 ani.

 

Fiecare politică socială trebuie să identifice atât un beneficiu individual, urmărit din rațiuni umanitare, cât și un beneficiu social. O anumită categorie trebuie să devină beneficiară a unei politici sociale deoarece societatea în întregul ei decide că ea se află într-o situație ce justifică cheltuirea de resurse publice, deoarece acestea sunt limitate și nu vor acoperi niciodată necesarul. Dacă această decizie lipsește, respectiva politică va fi nu doar imorală, ci și ineficientă. De o anumită politică trebuie să beneficieze toți cei care aparțin categoriei îndreptățite, și numai ei.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Apărarea și Siguranța Cetățeanului

Strategia de apărare trebuie să reflecte contextul geopolitic în care se găsește România, respectiv riscurile externe ce pot apărea la adresa securității ei. Dat fiind acest context și dimensiunile reduse ale României în comparație cu țările ce pot deveni surse de risc, considerăm că aderarea la NATO reprezintă singura noastră opțiune viabilă. Pe de altă parte, și tocmai în condițiile aderării la NATO, considerăm că aceste riscuri nu trebuie supraestimate, și de aceea cheltuielile pentru apărare trebuie menținute la un nivel rezonabil, ținând cont de adevăratele priorități ale României (cum ar fi educația, sănătatea sau infrastructura).

 

Asigurarea securității externe este condiția necesară instituirii siguranței cetățeanului în viața de zi cu zi. Aceasta este o prioritate majoră pentru noi, atâta timp cât instituțiile de resort încă funcționează aleator. Abuzurile Poliției sunt încă obișnuite, cei vinovați fiind rareori sancționați, iar serviciile de informații nu sunt suficient de bine controlate de societate.

 

Obiectivul URR în domeniul apărării și siguranței cetățeanului este crearea unei armate de profesioniști, impunerea legalității, corectitudinii și eficienței în modul de funcționare al Poliției, precum și transparentizarea și controlarea mai bună a serviciilor de informații.

 

Priorități:

1.   Eliminarea imediată a serviciului militar obligatoriu, care e fundamentul ineficienței armatei.

 

2.   Elaborarea unei strategii stabile pe termen mediu și lung pentru armată, plecând de la funcția pe care armata trebuie să o îndeplinească în plan intern și planul integrării în NATO.

 

3.   Fixarea unor domenii de excelență, în funcție de strategia stabilită, de utilitățile armatei în plan intern și de specializările armatelor care fac parte din NATO.

 

4.   Perfecționarea capacităților militare de intervenție în situații de urgență civilă, pentru a preveni pierderile de vieți omenești și a diminua efectele distrugerilor.

 

5.   Creșterea calificării cadrelor militare, atât în instituții militare și civile din România cât și din străinătate. Introducerea unor teste obligatorii de limbă engleză recunoscute internațional, pentru subofițeri și ofițeri.

 

6.   Selecția și promovarea ofițerilor și în funcție de unele criterii fizice, precum greutatea și înălțimea sau performanțe de efort fizic, pentru a asigura o reprezentare demnă a armatei.

 

7.   Încurajarea producției de tehnică militară autohtonă, în special în direcția tehnicii militare interoperabile în cadrul NATO.

 

8.   Depolitizarea armatei, stabilirea riguroasă a numărului de șefi civili care pot fi schimbați politic. Restrângerea și întinerirea corpului de comandă.

 

9.   Demilitarizarea Poliției, inclusiv sub aspectul responsabilității juridice a polițiștilor.

 

10.  Descentralizarea Poliției, în special a activităților cu relevanță comunitară.

 

11.  Reformarea servicului de informații din Poliție, astfel încât să combată eficient corupția lărgită din interiorul instituției.

 

12.  Instituirea unui control al cetățeanului asupra angajaților din Poliție, prin completarea unor chestionare în care să fie evaluată prestația celui cu care cetățeanul vine în contact. 

 

13.  Întărirea controlului parlamentar asupra serviciilor secrete, transparentizarea lor în ceea ce privește bugetul, personalul și îndeplinirea atribuțiilor. Combaterea abuzurilor care se ascund sub pretextul caracterului secret al acestor servicii; în realitate, doar o zonă limitată a activității lor este necesar să rămână strict secretă.

 

14.  Eliminarea tuturor angajaților care au făcut parte din sau au colaborat cu serviciile secrete înainte de 1989, și îmbunătățirea procesului de selectare a tinerelor cadre.

 

15.  Relansarea activității consiliului național pentru studierea arhivelor securității, astfel încât acesta să își poată atinge mai bine scopul său esențial de deconspirare a Securității și a tuturor celor care au făcut poliție politică. Arhivele SRI relevante din acest punct de vedere trebuie predate imediat și în totalitate CNSAS. Tuturor celor care au făcut poliție politică trebuie să le fie interzis accesul la demnități și funcții publice, astfel încât să nu mai fie posibil ca foști securiști și informatori să ocupe posturi în justiție, Poliție sau Parlament.

 

16.  Orientarea prioritară către combaterea noilor amenințări la adresa securității, precum terorismul, marea corupție, operațiunile financiar-bancare ilicite, traficul de droguri și persoane, migrația ilegală, armele de distrugere în masă.

 

România de azi funcționează încă prin multe instituții moștenite din perioadei comuniste. Nu contează prea mult că unele au trecut mai lin peste momentul 1989, sau că altele au fost desființate și apoi reînființate și redenumite. Am uitat prea ușor și ezităm prea mult să spunem că în special Securitatea, dar și Poliția și Armata au fost instituții opresive în timpul comunismului, că schimbările pe care ele le-au suferit după 1989 sunt departe de a fi satisfăcătoare și că mare parte din metehnele lor și oamenii care le aplică s-au păstrat. Credem că este timpul să eliminăm din aceste instituții alte interese decât cele ale cetățeanului din banii căruia sunt finanțate.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Combaterea Corupției

Considerăm corupția drept una din relele fundamentale ale societății românești. Ea este solid instalată la nivelul clasei politice, a administrației naționale și locale și la nivelul instituțiilor, inclusiv la nivelul instituțiilor care ar trebui de fapt să combată corupția, respectiv justiția și poliția.

 

Corupția din România produce pierderi anuale de miliarde de dolari bugetului public, afectându-ne pe fiecare dintre noi. Demnitarii publici și funcționarii au ajuns să își urmărească mai degrabă interesele lor personale decât pe cele publice, din cauza lipsei de control asupra activității lor. Efectul cel mai grav al corupției este, însă, modelul vicios pe care îl oferă cetățenilor, în special tinerilor în formare, anume acela că în România se poate reuși mult mai ușor prin furt, minciună și "inginerii financiare", decât prin muncă cinstită.

 

Obiectivul URR este de a elimina percepția că în România se poate reuși mai ușor prin furt decât prin muncă cinstită, de a degreva bugetul de pierderile provocate de corupție și de a reorienta, în cadrul instituțiilor statului, energiile umane irosite în acte de corupție înspre un serviciu public în folosul cetățeanului.

 

Priorități:

1.   Demnitarii sau rudele lor de gradul unu să nu poată fi membri în consiliile de administrație ale regiilor, întreprinderilor sau instituțiilor pe care organismele din care aceștia fac parte le înființează, reglementează, controlează ori ale căror servicii le folosesc.

 

2.   Declararea publică a averilor demnitarilor și a rudelor lor de gradul unu în momentul depunerii candidaturii, al investirii și al părăsirii funcției publice.

 

3.   Limitarea cadourilor primite de demnitari (președinție, guvern, parlament, prefecturi, primării) și rudele lor de gradul unu la cele a căror valoare nu depășește zece milioane de lei, indiferent de ocazie. Toate cadourile care depășesc valoarea de 1 milion de lei vor trebui declarate.

 

4.   Incompatibilitatea între demnitățile publice salarizate și practicarea avocaturii, precum și interzicerea derulării unor interese în firme private aflate în relații de afaceri cu statul, interese ale demnitarilor personal sau ale rudelor lor de gradul unu.

 

5.   Stoparea traseismului politic. Înlocuirea parlamentarilor sau membrilor consiliilor județene și locale care demisionează sau sunt excluși din partidul pe a cărui listă au fost aleși cu următorul candidat de pe listă, atâta timp cât sistemul de vot pe listă va fi păstrat. 

 

6.   Eliminarea votului secret din Parlament și instituirea unui sistem de contorizare a votului fiecărui parlamentar pentru fiecare lege, contorizare care să fie permanent accesibilă publicului. Sancționarea drastică a obiceiului unor parlamentari de a vota prin interpuși.

 

7.   Publicarea anuală, în Monitorul Oficial, a bilanțului contabil de către toate partidele, sub sancțiunea desființării.

 

8.   Crearea unui cadru național funcțional de protecție a martorilor și instituirea unui sistem de negocieri ale pedepsei cu persoanele aflate sub anchetă. Astfel s-ar facilita dezvăluirea persoanelor care, de fapt, conduc și organizează operațiunile de tip mafiot (trafic de influență, trucare de licitații, încasări de comisioane, șantaj, intimidări, spălare de bani, declarații false etc.) din structurile politice și administrative.

 

9.   Subordonarea Parchetului Național Anticorupție Parlamentului, cu alocare bugetară separată, stabilită prin lege.

 

10.    Reformarea serviciilor secrete din Ministerul de Interne și cel al Justiției, astfel încât ele să aibă ca principală atribuție combaterea corupției din interiorul ministerelor. Introducerea unor criterii clare de funcționare și subordonarea strictă a acestor servicii față de comisiile parlamentare de specialitate, astfel încât să nu mai fie posibilă implicarea lor în acte de corupție de partea corupților.

 

11.    Eliminarea completă a imunității parlamentare, inclusiv în privința reținerii, arestării și percheziționării parlamentarilor. Imunitatea parlamentară trebuie să funcționeze exclusiv pentru declarații politice.

 

Măsurile împotriva corupției trebuie să determine, în primul rând, schimbarea felului în care se comportă oamenii ajunși în funcții de conducere din structurile politice și administrative ale statului. Responsabilizarea demnitarilor, reformarea instituțiilor și sancționarea imediată a conflictelor de interese trebuie făcută de sus în jos, prin măsuri politice radicale. Această schimbare este o condiție fără de care modificarea atitudinii cetățeanului obișnuit față de mica corupție va rămâne un etern deziderat.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Administrața Publică Locală

Principiul fundamental pe care se bazează politicile URR în acest domeniu este cel al subsidiarității, astfel încât problemele locale să fie rezolvate mai bine, cât mai aproape de nivelul la care apar; acesta  nu este, însă, întotdeauna cel mai mic nivel, cel al localității. Credem că necesitățile de dezvoltare ale României implică crearea a 12 regiuni administrative; acestea trebuie să înlocuiască, și să nu să se suprapună actualelor județe, pentru a nu complica inutil aparatul birocratic.

 

Ca atare, obiectivul URR în privința administrației publice este transferarea treptată în plan local a funcțiunilor care nu necesită administrare națională, pentru a permite cetățeanului să fie cât mai aproape de instituțiile destinate a-i rezolva problemele pe care le are în comunitate.

 

Priorități:

1.   Transferul real al puterii la nivel local. Transferarea completă în sarcina autorităților locale a utilităților publice (apă-canal, termoficare), precum și a educației primare și secundare, a medicinii de familie, a serviciilor sociale, a poliției comunitare, a serviciilor de pompieri. Pentru a bugeta aceste funcțiuni, considerăm că minim 50% din taxe și impozite trebuie să rămână la nivel local; în zonele lipsite de resurse, ele pot fi completate cu transferuri din bugetul regional sau cel național. 

 

2.   Finanțare pe criterii clare. Crearea unor mecanisme nenegociabile de acordare a fondurilor de echilibrare, și acordarea sumelor pentru investiții speciale prin licitații de proiecte. În ansamblu, sistemul trebuie mult simplificat, pentru a evita opacitatea creată în jurul mecanismelor extrem de complicate de acum. Ponderea fondurilor speciale, folosite acum discreționar, trebuie mult redusă; este vitală eliminarea posibilității ca aceste fonduri să fie utilizate ca instrumente de discriminare sau presiune politică de către guvern, consilii județene sau prefecți (până la înlocuirea județelor cu regiuni).

 

3.   Eliminarea funcției prefecților. Funcția prefecților trebuie redusă la dimensiunile ei legale, anume de control legislativ. Odată ce județele vor fi înlocuite de regiuni și această funcție va putea fi preluată de justiție,  poziția prefectului va dispărea.

 

4.   Stimularea administrațiilor locale. Acestea trebuie încurajate cu adevărat să își îmbunătățească în mod continuu capacitatea administrativă. Pentru aceasta, susținem eliminarea piedicilor absurde precum reglementarea de la București a schemei de personal din instituțiile administrației locale, sau a cuantumului salarizării lui. Stimularea colaborării și parteneriatelor între administrațiile locale, în special în contextul dezvoltării regionale.

 

5.   Eliminarea conflictelor de interese. Aplicarea aceluiași regim de incompatibilități pentru funcțiile salarizate din administrația locală ca și pentru cele ale administrației centrale.

 

6.   Soluționarea mai rapidă a cauzelor ușoare. Crearea unor instanțe speciale în cadrul primăriilor care să poată soluționa mult eficient decât în cadrul tribunalelor obișnuite cauzele civile ușoare (sub 300 de euro), cât și cauzele comerciale sub 10.000 euro.

 

Credem că administrația centrală trebuie să propună un plan clar al etapelor descentralizării, pentru a crește predictibilitatea care este o calitate esențială a administrației. Graficul și condițiile transferării puterii în plan local trebuie stabilite însă împreună cu administrațiile locale respective și cu toți ceilalți actori publici interesați. Orice funcțiune trecută în administrare locală trebuie, pentru a putea fi bine realizată, să fie însoțită și de resursele care îi sunt destinate. Atribuțiile, în special cele legate de finanțare și control, trebuie delimitate mult mai clar decât în prezent între administrația centrală și cele două niveluri de administrație locală. Acestea trebuie să aibă libertatea de a controla baza, rata și colectarea impozitelor.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Administrația Publică Centrală

Administrația publică centrală este în acest moment supradimensionată, ineficientă și afectată grav de corupție. Reducerea substanțială a numărului mare de angajați nu ar scădea eficiența, dimpotrivă, cei rămași ar fi motivați să lucreze mai bine în interesul contribuabililor. În plus, structura foarte stufoasă a administrației centrale, în special a guvernului, are ca rezultat o comunicare și coordonare a acțiunii extrem de dificile. Pe de altă parte, problema corupției din administrație necesită, dincolo de reformarea Poliției și a justiției, formarea unui corp de funcționari publici de carieră care să fie motivați, prin salarii și prin prestigiul statutului lor, și protejați de presiunile politicului, dar și sancționați drastic atunci când greșesc.

 

Ca atare, obiectivul URR este de a pune administrația publică centrală în serviciul cetățeanului, răspunzând prompt și egal tuturor solicitărilor.

 

În ceea ce privește funcționarii publici, obiectivul pe termen scurt îl constituie eliminarea influențelor politice și stabilirea sistemului de carieră bazat pe competență și pe performanță. Pe termen mediu și lung, obiectivul politicilor URR este de a asigura creșterea profesionalismului unui corp de funcționari publici de carieră și de consolidare a instituțiilor prin mecanisme proprii de selecție, pregătire și urmărire a funcționarilor.

 

Priorități:

1.   Structurarea Executivului după principalele politici naționale. Guvernul trebuie să conțină un număr de 14-16 ministere, care să urmeze principalele domenii de activitate. Ministerele de coordonare, cum ar fi cel al integrării europene, nu au sens atâta timp cât ministerele de linie își asumă responsabilitatea domeniului lor de autoritate, inclusiv sub acest aspect. Coordonarea interministerială se realizează prin coordonarea politicilor, la nivelul guvernului.

 

2.   Introducerea unui număr de agenții guvernamentale subordonate ministerelor. Agențiile guvernamentale subordonate primului ministru nu au sens. Rolul Agențiilor este de a aplica programele stabilite politic la nivelul Ministerelor sau al Guvernului, pe baza unor proceduri clare, stricte și transparente. Aceste programe pot avea scopul de monitorizare, de acordare a asistenței statului, de estimare a impactului unei politici sau de previziune. Funcția de reglementare se regăsește numai la nivel de minister. Fiecare agenție se va situa în cadrul unui domeniu de autoritate a statului. Activitatea fiecărei agenții va fi urmărită de ministerul coordonator, responsabil pentru politica națională în domeniu. Activitatea va fi în așa fel organizată, încât doar agențiile, nu și ministerele, vor intra în contact cu persoanele juridice.

 

3.   deconcentrarea puterii. Delegarea competențelor la nivelul cel mai apropiat beneficiarului final, cetățeni sau agenți economici, în plan regional sau local, acolo unde acest lucru este posibil.

 

4.   Depolitizarea funcției publice. În momentul de față, instituțiile sunt populate în marea majoritate a pozițiilor de conducere de funcționari numiți prin influență politică. Intrarea, menținerea și promovarea în corpul funcționarilor publici trebuie să țină cont de pregătire și experiență administrativă dar mai ales de performanțele individuale ale funcționarilor. Criteriile de evaluare nu vor mai fi la latitudinea conducerii ierarhice și politice așa cum este cazul în prezent, ci ele se vor baza pe grile de evaluare a performanțelor unității administrative, mai ales sub aspectul atingerii obiectivelor și finalizării programelor sale. Evaluarea performanțelor se va face de către servicii de audit extern, servicii ce pot fi contractate și evaluatorilor privați. Evaluarea individuală a funcționarilor trebuie să se facă și pe baza unor chestionare completate de clienții acestora.

 

5.   Stabilitatea funcționarilor publici. Această stabilitate este capitală pentru a obține un act de administrație eficient, previzibil și urmând exact prevederile legale. De aceea, susținem introducerea unor reglementări care să facă imposibilă schimbarea lor abuzivă după schimbarea puterii, așa cum s-a întâmplat în 2000.

 

6.   Independența Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Pentru a realiza depolitizarea funcției publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici trebuie scoasă de sub controlul Executivului. ANFP este responsabilă pentru selecția, evaluarea, promovarea și urmărirea funcționarilor publici. Independența acesteia se va realiza prin asigurarea resurselor bugetare necesare și subordonarea directă către Parlament.

 

7.   Profesionalizarea funcționarilor publici. Institutul Național de Administrație este responsabil pentru programele de pregătire a funcționarilor publici. Scoaterea INA de sub controlul executivului și acordarea unui statut asemănător celorlalte instituții de învățământ superior va asigura independența acestei instituții și va reduce substanțial posibilitatea politizării funcției publice.

 

8.   Asigurarea transparenței funcției publice. Pe lângă declarațiile de avere ale funcționarilor publici, trebuie să fie disponibile publicului toate datele legate de pregătire, experiență profesională, posturi publice deținute anterior, rezultate și performanțe personale ale funcționarului public. Statutul funcționarilor publici prevede existența unui dosar profesional al fiecărui funcționar; acest dosar trebuie să fie public și să poată fi consultat de orice cetățean, prin intermediul Internetului.

 

Reglementarea structurii și activității administrației centrale trebuie să se facă prin lege organică, astfel încât ele să nu mai poată fi modificate atât de des.  În acest fel se va obține stabilitatea structurilor administrației și a corpului de funcționari publici, adică eficiență și previzibilitate în actul administrației.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Societatea Civilă

Uniunea pentru Reconstrucția României - URR consideră că statul român trebuie să-și modifice radical relația cu societatea civilă. În special, susținem înlocuirea atitudinii de ostilitate sau indiferență față de organizațiile neguvernamentale cu un parteneriat durabil, ca factor esențial în promovarea intereselor cetățenilor.

 

Obiectivul URR pe termen scurt și mediu este crearea acelor condiții, în principal  legislative, necesare dezvoltării unui sector neguvernamental puternic.

 

Acesta trebuie să vegheze la buna funcționare a instituțiilor statului, în limitele jocului democratic și, având în vedere interesele cetățenilor, să reprezinte interesele diferitelor grupuri de cetățeni și să preia din funcțiile pe care administrația publică le îndeplinește într-un mod nesatisfăcător (servicii sociale, campanii de informare etc.).

 

Priorități:

1.   Cadru legislativ permisiv. Eliminarea prevederilor restrictive ale legislației referitoare la sectorul nonprofit, care introduce necesitatea avizării de către administrația centrală a organizațiilor neguvernamentale și condiționează accesul la resursele publice. Revizuirea Codului Muncii care descurajează angajarea temporară, specifică sectorului nonprofit.

 

2.   Management eficient. Crearea unui departament guvernamental care să gestioneze relația cu organizațiile sub aspectul standardizării și evaluării acestora. De asemenea, acest departament va gestiona un Fond Național pentru Societatea Civilă, special creat pentru finanțarea activităților sectorului neguvernamental. Birocrația generatoare de corupție va fi astfel redusă. În prezent, managementul fondurilor (aparatul administrativ și cadrul metodologic) este atât de deficitar încât  pentru fiecare leu atras din sponsorizări se cheltuiește un leu și jumătate pentru administrare.

 

3.   Licitații deschise pentru proiecte. Legiferarea competiției între instituțiile publice și cele private pentru fondurile publice, care vor fi acordate prin licitații pe proiecte în condiții de transparență totală.

 

4.   Criterii de evaluare. Legiferarea elaborării de standarde care să permită evaluarea ONG-urilor. Aceste standarde au rolul de a evidenția responsabilitatea publică a ONG-urilor, de a câștiga încrederea donatorilor și finanțatorilor, de a conferi credibilitate, de a stimula îmbunătățirea prestației ONG-urilor și de a crește integritatea și profesionalismul angajaților.

 

5.   Posibilități alternative de finanțare. Adoptarea unei legi prin care să se permită contribuabililor persoane fizice din România să poată dona organizațiilor neguvernamentale 2 % din impozitele directe datorate statului. Crearea de posibilități alternative de finanțare a sectorului neguvernamental, spre exemplu prin loteria națională.

 

6.   Instituționalizarea parteneriatului dintre administrația publică și ONG-uri. Crearea de structuri permanente (structuri de comunicare, consilii consultative) care să susțină cu adevărat parteneriatul dintre administrație și ONG-uri. În acest scop e necesară și formarea de funcționari de carieră specializați în relația cu ONG-urile. Administrația publică trebuie să dezvolte proceduri formalizate, obiective, care să producă aceleași rezultate în toate situațiile în care se pleacă de la aceleași condiții.

 

7.    Modificarea legii sponsorizării. Îmbunătățirea prevederilor noului Cod Fiscal în ceea ce privește sponsorizarea. Deoarece activitățile ONG-urilor atrag mult mai puțin sponsorii decât cele sportive, susținem un plafon de deducere superior în cazul primelor decât în cazul celor din urmă.

 

8.   Modificarea fiscalității. Scutirea de impozit a activităților comerciale non-profit, ale căror venituri sunt investite în proiecte. Scutirea de impozit pe clădiri a sediilor organizațiilor neguvernamentale cu activitate umanitară.

 

9.   Eliminarea conflictului de interese dintre liderii de sindicat și puterea politică. Folosirea sindicatelor ca rampe de lansare în politică nu este deloc în interesul angajaților, astfel că liderilor de sindicat trebuie să le fie interzis accesul simultan la demnitățile și funcțiile publice. 

 

10.    Creșterea ponderii sindicatelor din firme private. Pe lângă sindicatele care se înființează în firme private noi, privatizarea are și consecința pozitivă de a clarifica relațiile cu sindicatele existente.

 

11.    Sindicatele trebuie tratate ca un partener social de prim rang. Acestea reprezintă, ca parte importantă a societății civile, interesele profesionale și sociale ale angajaților.

 

Considerăm că organizațiile neguvernamentale trebuie să fie nucleul tare al societății civile. În situația de acum a societății românești, principalul rol al societății civile este de a înlocui solidaritatea de tip colectivist creată de comunism, care este una a supraviețuirii și care nu ajunge să reprezinte interesele fiecăruia, cu o solidaritate reală, liber consimțită, care pune în centrul atenției persoana.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Mass-Media

Libertatea de exprimare nu este suficientă pentru a avea o mass-media independentă și profesionistă. O mare parte a mass-media din România este condiționată politic, prin intermediul datoriilor la bugetul public ale trusturilor de presă sau prin șantajul acordării preferențiale a publicității plătite de instituții, regii sau companii aparținând statului. La acestea se adaugă mita directă pe care unele partide o plătesc unor ziariști, iar în ultimii ani puterea politică a încercat chiar și limitarea libertății de exprimare, prin reglementări flagrant nedemocratice.

 

Pe de altă parte, sărăcia pieții de publicitate favorizează încălcări grave ale deontologiei din partea unor jurnaliști. Pe plan central s-au înregistrat numeroase cazuri de șantaj pe care diferite ziare l-au exercitat asupra unor firme, sub amenințarea publicării unor reportaje nefavorabile mincinoase. Pe plan local, unde viabilitatea economică este încă și mai problematică, multe ziare, radiouri și televiziuni cedează presiunilor politice, în imensa majoritate a cazurilor exercitate de partidul de guvernământ. Sunt destule orașe mari, reședințe de județ, în care mass-media e monopolizată politic.

 

Obiectivul URR în privința mass-media este consolidarea unei mass-media independente financiar și politic, care să funcționeze ca un factor legitim de presiune asupra puterilor în stat și al cărei produs final să fie informarea corectă a cetățenilor.

 

Mass-media trebuie protejată de orice influențe politice; susținem, însă, și autoreglementarea deontologiei jurnalistului de către asociațiile profesionale ale mass-media, la standardele democrațiilor avansate. 

 

Priorități:

1.   Modificarea statutului calomniei, în proiectul noului Cod Penal. Aceasta trebuie să devină, ca și insulta, contravenție, nu infracțiune. Alinierea întregii legislații relevante pentru mass-media la legislația europeană.

 

2.   Acordarea de facilități fiscale pentru mass-media, cel puțin până când piața de publicitate va crește semnificativ. Acordarea de facilități fiscale producției de hârtie.

 

3.   Tratament nediscriminatoriu al datoriilor la bugetul public, responsabilizarea corporativă a trusturilor de presă și sancționarea drastică a funcționarilor care favorizează din acest punct de vedere anumite companii.

 

4.   Reglementarea prin lege a condițiilor în care se poate face reclamă din bani publici, atât în privința scopului ei, cât și a modului de selectare a organului de presă.

 

5.   Resubordonarea televiziunii și radioului public unui consiliu compus din reprezentanți numiți de Parlament cu două treimi din voturi, reprezentanți ai asociațiilor sindicale și patronale din mass-media.

 

Dorim să contribuim la crearea unui climat social și politic suficient de civilizat încât să nu mai permită blamarea mass-media pentru nereușitele guvernărilor, așa cum s-a întâmplat necontenit în toți anii tranziției. Dorim să ajungem cât mai repede într-o etapă de dezvoltare în care crizele de isterie, amenințările și ocările de mahala pe care puterea le adresează azi ziariștilor să devină amintiri neplăcute din preistoria mass-media și a politicii din România.  

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Protecția Mediului

Deși producția industrială a României este redusă, ea poluează mediul în mod semnificativ datorită tehnologiilor învechite și lipsei de investiții în tehnologii nepoluante. În unele cazuri, există chiar riscul producerii unor accidente majore, de natură a afecta grav sănătatea angajaților și locuitorilor din zonele de risc. Agricultura neprofesionistă este și ea un factor de poluare, mai ales prin excesul de îngrășăminte, pesticide etc.

 

Obiectivul URR în privința mediului este conștientizarea rolului pe care fiecare dintre noi îl avem în menținerea unui mediu curat.

 

Priorități:

1.   Relansarea activității instituțiilor cu atribuții în domeniu, care dispun de personal și fonduri insuficiente, precum și de o legislație insuficientă. Întărirea Gărzii de Mediu astfel încât să poată depista și sancționa eficient atât poluatorii industriali, cât și poluatorii persoane fizice care îngroapă în gunoi văile, pădurile și marginile drumurilor.

 

2.   Desprinderea Agenției de Mediu de Ministerul Agriculturii, cu care se află în conflict de interese datorită poluării agricole.

 

3.   Stoparea tăierilor ilegale de pădure, factor major al degradării mediului. Consolidarea instituțiilor de control și sporirea sancțiunilor pentru aceste infracțiuni. Reprezentarea mai bună a proprietarilor de pădure în instituțiile care administrează fondul silvic, pentru a se putea realiza o rezolvare instituțională care să elimine ilegalitățile și abuzurile.

 

4.   Combaterea braconajului, inclusiv a celui piscicol care afectează grav Delta Dunării.  Dacă speciile rare trebuie refăcute prin combaterea braconajului, cele comune (cerbi, fazani etc.) trebuie refăcute prin reducerea cotelor de vânătoare.

 

5.   Creșterea consistenței educației ecologice în școli, la toate nivelurile.

 

6.   Stimularea de către stat a reciclării deșeurilor, prin facilități diferențiate în funcție de profitabilitatea economică a afacerii. Concentrarea efortului asupra materialelor pentru care nu există o tradiție a reciclării (plastic, uleiuri, PET-uri, aluminiu), dintre care multe sunt foarte poluante.

 

7.   Reluarea unor programe mai eficiente de recuperare separată a deșeurilor, operațiune soldată cu eșec în multe orașe din țară, datorită aplicării neprofesioniste. 

 

8.   Privatizarea sectoarelor energetic, chimic, siderurgic și minier,  care nu respectă standardele de poluare atâta timp cât rămân în administrarea statului, datorită lipsei resurselor și interesului.

 

9.   Oferirea de consultanță în materie de mediu, de către Agenția de Mediu. Aceasta trebuie să se adreseze, cu conținuturi specifice, autorităților locale, agenților economici, organizațiilor neguvernamentale din domeniu, producătorilor și procesatorilor agricoli.

 

10.  Certificarea producătorilor agricoli, astfel încât să se evite producerea de alimente nesănătoase datorită îngrășămintelor sau altor substanțe chimice utilizate în agricultură. Controlarea riguroasă a calității acestor substanțe produse în țară sau importate.

 

11.  Promovarea de programe de reîmpădurire în zonele din apropierea marilor orașe, în parteneriat cu autoritățile locale, astfel încât să se amelioreze microclimatele respective.

 

Beneficiile de mediu, economice și sociale pe care le-ar aduce României implementarea legislației de mediu a Uniunii Europene ar fi mai mari decât ale oricărei alte țări candidate. Dar calitatea mediului se va schimba fundamental doar în momentul în care oamenii o vor percepe ca pe o prioritate. Calitatea mediului începe cu grija fiecărui cetățean de a păstra curățenia străzilor, parcurilor și pădurilor, de a nu polua mediul chiar dacă asta implică un efort suplimentar.

 Politica Uniunii pentru Reconstrucția României - URR cu privire la

 

Integrarea Europeană

Finalizarea cât mai rapidă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este un mijloc, ci nu un scop în sine. Obiectivul nostru esențial este crearea unei democrații prospere în România, care să se regăsească în mod natural în Europa și în care Europa, la rândul ei, să se regăsească fără nici un efort. Preferăm o integrare mai târzie care să fie un succes unei integrări rapide care să se soldeze cu un eșec.

 

Obiectivul principal URR în domeniul integrării europene este integrarea într-un context cât mai favorabil. Realizarea acestui obiectiv implică crearea prosperității pentru cercuri mult mai largi decât cele câteva enclave de bunăstare  de acum, precum și crearea condițiilor în virtutea cărora statul român va începe să reprezinte în mod constant interesele cetățenilor, și nu doar ale unor cercuri politice și oligarhice, sau ale celor care speculează corupția "mică" a administrației publice.

 

Priorități:

1.   Susținem integrarea corectă. În ultimii ani România nu s-a apropiat, ci a rămas tot mai mult în urmă față de Europa prin jumătățile ei de reformă, făcute doar pentru a mai bifa pe hârtie un capitol al integrării. Legiferarea haotică și crearea de instituții opace și ineficiente a devenit, în ultimul timp, principala metodă prin care se încearcă forțarea integrării în Europa; în spatele ei, însă, nu se află decât un model al stagnării în subdezvoltare.

 

2.   Integrare demnă. Noi credem că doar prin relansarea dezvoltării României, atât pe plan economic cât și politic, vom putea construi instituții de tip european care să funcționeze spre binele nostru. Altfel, ni se pare umilitor să construim decoruri de carton care să pară frumoase din exterior, în timp ce în spatele lor noi continuăm să mergem prin noroi. Respingem categoric demagogia integrării europeane care încearcă să ne facă să uităm că România e încă foarte departe de standardele europene, sau servilismul trist care încearcă să ne introducă în Europa oricum, chiar și pe o poziție de tolerați. Nu credem că trebuie să adoptăm neapărat și imediat toate reglementările sau instituțiile europene, mai ales atunci când asta se face fără dezbatere publică și fără o analiză coerentă a utilității sau fezabilității acestui demers.

 

3.   Să promitem doar ceea ce putem face. Doar prin dezvoltare internă susținută România își poate apăra cel mai bine interesele în cursul negocierilor de integrare europeană. Doar astfel armonizarea legislativă și instituțională nu va mai fi o problemă ce trebuie soluționată cu orice costuri, ci va acompania în mod firesc acest proces. În ultimii ani, din păcate, puterea politică a făcut mai multe concesii deoarece nu avea rezultatele economice sau politice care să îi permită o negociere serioasă. În plus, din dorința de a obține cât mai multe "succese în integrarea europeană", cei aflați la putere au promis orice negociatorilor europeni, chiar și atunci când știau că nu pot sau nu intenționează să facă ceea ce au promis.

 

4.   Integrare de fond, nu doar de formă. Credem, pe de o parte, că avem dreptul la diferență și, pe de altă parte, că miza reintegrării europene, după perioada de autodistrugere și rătăcire a comunismului, este realizarea modelului civilizației europene în esența și în spiritul lui, nu în detaliile și în litera lui. Sunt unele reglementări, instituții sau practici europene de care nu avem încă nevoie, și care nu au sens în România pentru că țin de o altă etapă de dezvoltare. De aceea, a le introduce peste noapte e un simplu exercițiu de imagine care nu folosește nimănui, în afara celor care sunt suficient de inconștienți încât să-l practice.

 

5.   Integrare treptată. Noi nu credem că metodele moderne de eutanasiere a porcului de Crăciun sunt cele care ne vor duce în Europa, și nici că microcipurile implantate, după ultimele standarde europene, în urechile vacilor vor putea compensa în vreun fel faptul că în România încă se mai ară cu plugul tras de animale. Multe din aceste măsuri pompoase, care sună atât de "european", nici măcar nu pot fi implementate și de aceea ele ajung să fie abrogate imediat după ce au fost adoptate. Ideea de lege e aruncată în derizoriu, iar cei vizați de aceste legi efemere sunt tratați ca niște cobai. Noi credem, dimpotrivă, că trebuie bine gândită oportunitatea și fezabilitatea fiecărei măsuri, și trebuie consultați toți cei interesați; însă dacă o măsură e adoptată, atunci ea trebuie aplicată până la capăt.  

 

6.   Integrare conștientă. O mare parte a românilor nu știu încă ce înseamnă exact integrarea europeană, nu știu care sunt costurile și obligațiile ce ne vor reveni. Banii publici cu care ministerele și guvenul își fac aiurea publicitate ar fi mult mai bine folosiți pentru o campanie amplă de informare asupra integrării. Campania ar trebui să se adreseze în special mediului rural, care e mai slab informat și căruia îi sunt destinate multe din exigențele și transformările integrării. 

 

Prin adoptarea noii Constituții, integrarea europeană va fi decisă de Parlament, în acest fel partidele politice scutindu-se de efortul de a convinge cetățenii români de utilitatea ei. Însă integrarea europeană este o chestiune de maxim interes pentru fiecare, căci va avea consecințe majore asupra vieții fiecăruia. Ea nu trebuie privită ca o etichetă, ci ca un mod de viață prin care noi, ca membri ai societății, ne putem atinge obiectivele de dezvoltare personală.

 


În loc de încheiere

Politicile publice ale Uniunii pentru Reconstrucția României - URR vor fi adaptate în mod continuu realității. Stabilitatea lor se găsește la nivelul principiilor pe care sunt construite și la nivelul obiectivelor urmărite. Dar pentru a avea efecte asupra realității, măsurile concrete trebuie să țină seama de realitate.

 

Aceste politici publice reprezintă un angajament ferm al Uniunii pentru Reconstrucția României - URR față de alegători. El privește nu doar conținutul politicilor, unul de centru-dreapta, ci și maniera în care ele vor fi aplicate, deoarece una din motivațiile importante ale înființării URR este exasperarea de a vedea cum nici unul din guvernele tranziției, fără excepție, nu a reușit să ducă măcar o politică sectorială importantă până la capăt. De multe ori, responsabilii pentru aceste politici nu numai că au fost indiferenți față de derularea și rezultatele lor, dar au omis să se gândească la rezultate încă din etapa conceperii. 

 

Fiecare din aceste politici are un obiectiv propriu, însă toate împreună au un singur obiectiv, care este atingerea normalității. Acest obiectiv ne este impus de  ceea ce se întâmplă în fiecare zi în România, lucruri pe care noi le considerăm profund anormale. Este anormal ca politica să se facă într-un cerc închis, fără nici o legătură cu cetățenii, este anormal ca oamenii să plătească taxe atât de mari fără să știe ce vor primi în schimb, este anormal ca demnitarii și funcționarii să ofere întregii societăți modelul corupției ca pe ceva firesc și de la sine înțeles.

 

De aceea, a-ți dori normalitatea în România înseamnă să fii radical. Noi suntem înclinați, în mod natural, către moderație și toleranță. Însă situația anormală din România, în care foarte puțini se îmbogățesc furând de la cei mulți și se plasează în vârful piramidei sociale umilindu-i pe cei mulți, ne îndeamnă către o politică fermă, care să depășească nesfârșitele confuzii, ambiguități și tergiversări în care s-a complăcut până acum clasa politică.

 

 NetSoft - Linux Servers Install & Administration
Ai o idee, o observație, o dorință în legătură cu acest site?
 Trimite-o pe adresa webmaster@urr.ro 

 afișări 
[Confidențialitate] URR