Uniunea pentru Reconstrucția României - URRUniunea pentru Reconstrucția României - URR
Select language:
 Română RO    Magyar HU    English EN 
 Home-ul meu e aici!   Pagina mea favorită! 
 Intră pe forum!
FIECARE CONTEAZĂ
Închis: 31.12.2004
  Prima pagină     Mesaje      Chat      Forumuri  [ închise ]     Scrisoare   [ susținătorilor   diasporei ]    Răspunsuri  Hartă site  
Direct@URR


Știri@URR
La e-mail
...în site!
Alegerile Generale 2004
Chat
Studio
Răspunsurile URR la chestionarul TI
Întâlnire Bran
Raport financiar
Alegeri locale 2004
www.bihor.urr.ro
www.cluj.urr.ro
www.brasov.urr.ro
www.arad.urr.ro
Programul Politic

 STARE DE SPIRIT 
Căutare
Google
FIECARE CONTEAZĂ DACĂ NU PARTICIPI NU SE SCHIMBĂ NIMIC
Răspunsuri  

...la cele mai frecvente întrebări

...forumului maghiar transindex


Dialog transindex - URR

Preambul

Înterbările de mai jos au fost colectate de moderatorii forumului maghiar www.transindex.ro și adresate conducerii URR. Acest dialog a fost inițiat la cererea reprezentanților acestui forum virtual și s-a purtat între 27.august.2002 - data la care am primit întrebările și 09.septembrie.2002 - data la care am trimis răspunsurile. Din această cauză unele dintre întrebări sau răspunsuri pot fi lipsite de actualitate.

 

Întrebări și răspunsuri

1. Conform CV-urilor voastre, ați lucrat cu diferite partide politice. Cât de mult sunteți legați de aceste partide, de tinerii, care activează în aceste partide? Prin ce sunteți diferiți de ei?

 

Nu suntem legați nicicum de nici un partid și nici de tinerii ce activează în ele.

După lansarea noastră oficială, o serie de tineri care sunt sau au fost în alte partide decât PSD și PRM ne-au contactat și discutăm cu ei colaborări individuale, de la caz la caz. Ne diferențiază de ei faptul că noi nu am accepta conduceri de partide care nu ne reprezintă.

 

2. Ce v-a determinat să fondați un nou partid și nu ați folosit "un nume de marcă" deja consacrat, pentru a intra în politica?

 

Credem ca șansele de reformare a clasei politice sunt mai degrabă în exteriorul ei decât în interiorul ei.

 

3. Cum puteți explica diferențele între principiul enunțat în Programul Partidului, Cap. III. Alin. 16. Pct. g, conform căruia un membru de partid nu poate formula public un punct de vedere diferit de cel al conducerii partidului și  ideile despre descentralizare, democrația reală, directă?

 

Nu există o diferență între această prevedere - "să nu exprime public puncte de vedere care aduc prejudicii grave activității sau imaginii partidului și care contravin pozițiilor formulate de organele de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucția României;" - și democrația reală directă, atâta timp cât scopul acestei prevederi este de a evita transpunerea diferențelor de opinii din cadrul partidului în spațiul public, fapt care a dăunat până acum sistematic, tuturor partidelor democratice din România.

Un partid este o grupare de oameni care împărtășesc o viziune comună. În lipsa viziunii comune încetează să fie un partid și rămâne o adunare de oameni lipsită de obiect și reprezentativitate. Orice membru de partid are posibilitatea de a-și face vocea auzită în interiorul partidului și de a propune inițiative și idei, inclusiv de nivel doctrinar. O dată aceste idei incluse în viziunea partidului ele sunt ale noastre, ale tuturor și ne reprezintă. Dacă cineva are idei diferite fundamental, evident, nu ar trebui să facă parte din acest partid ci dintr-un altul care să-i reprezinte ideile. Dacă consideră că ideile sale sunt mai potrivite decât cele exprimate oficial de partid are la dispoziție totalitatea mijloacelor democratice pentru a le schimba. Nu vedem nici un beneficiu din acțiuni veleitare de politicianism ieftin prin presă așa cum am tot văzut pe la alte partide. Creează confuzie și în electorat și în ceilalți membri și nu fac nimănui nici un bine, cu excepția egoului veleitarului însuși.

 

4. Sunteți împotriva sistemului centralizat al vieții politice românești. În ce formă organizatorică dorește URR să funcționeze, ca să evite ierarhia de partid? Prevederile referitoare la funcționarea organizațiilor (la nivel de țară, regional, județean, local) nu diferă foarte mult de cele ale partidelor deja consacrate.

 

Structura organizatorică a URR este diferită semnificativ de structurile celorlalte partide. Nu putem evita ierarhia de partid dar am făcut în așa fel încât ea să fie foarte redusă numeric.

Principiul subsidiarității presupune luarea deciziilor la cel mai mic nivel posibil. Pentru asta am făcut două lucruri: am redus masiv structurile centrale de conducere, prin Statut, și am consfințit, prin Regulamentul de Funcționare, puteri largi organizațiilor locale și membrilor individuali care au, de pildă, dreptul de a alege direct toate organele de conducere, până la nivel central inclusiv.

 

5. Sub ce formă și în ce masură considerați necesară intervenția statului în probeleme sociale?

 

Răspunsul face parte din politica sectorială de protecție socială la care încă lucrăm.

Ca principiu, însă, intervenția statului în politicile sociale trebuie să fie substanțială, întrucât statul este de fapt chiar societatea, sau reprezentantul ei. Rămâne de înțeles exact care este nivelul până la care societatea trebuie să garanteze membrilor ei drepturile lor fundamentale, corelat și cu resursele disponibile.

 

6. Critica Programului social al Guvernului a avut un ecou impresionant în presă. Conform criticilor formulate, statul intervine iresponsabil în procesele economice, stimulează nemunca. Ce program social puteți oferi, care sunt specialiștii care vor elabora programul?

 

Răspunsul face parte din politica sectorială de protecție socială la care încă lucrăm.

Există soluții specifice pentru probleme specifice. Un exemplu, pentru că a tot fost mediatizat: Plata întreținerii și arieratele la energie. De fapt nu neapărat cei săraci sunt cei răi platnici. Ei sunt doar catalizatorul unei reacții în lanț: unii oameni nu au plătit, asta a impus ridicarea tarifelor pentru ca alții să fie acoperite anumite cheltuieli, asta a făcut ca încă mai mulți oameni să nu poată plăti, etc. De la un moment cei care plăteau corect s-au simțit frustrați de faptul că această "politică socială" cade pe umerii lor și au început să nu mai plătească nici ei. Și tot așa. Răspunsul aici e simplu: un sistem de asistență socială pentru cei cu venituri mici și numai pentru ei. În el pot fi implicate și societatea civilă, biserica, organizațiile de caritate, etc. În rest, responsabilitate individuală, bazată pe contorizarea individuală a consumului, colectarea strictă a datoriilor de la cei care nu se încadrează în categoria celor defavorizați social. Stoparea subsidierii ineficiențelor regiilor comunale și rentabilizarea lor prin numirea unui management care-și merită numele, nu pile și relații ale diverșilor potențați locali. Simplu, și se poate realiza în 1-2 ani. Până acum era de mult uitată problema asta dacă cineva chiar vroia să o atace.

 

7. Pe situl web al partidului lipsește (eu nu am gasit) CV-ul detaliat al fondatorilor, conducătorilor. Unde au studiat, de ce burse au beneficiat, dacă au beneficiat, cum au început cariera, cum au evoluat, starea familială, starea materială (!), etc. De ce?

 

Pe site-ul URR există CV-uri ale celor cinci membrii ai Comitetului Director Național, în care am inclus ceea ce ni s-a părut cel mai relevant pentru început. În măsura în care sunt necesare mai multe amănunte, nu va fi nici o problemă să le furnizăm. Ca atare, dacă există întrebări punctuale, răspundem la ele punctual.

 

8. Conform programului de partid fiecare persoană trebuie tratată conform aptitudinilor personale și nu conform apartenenței sociale, etnice, etc. Ce vreși să faceți pentru a induce o schimbare în domeniul protecției datelor personale?

9. Ce părere aveți despre practica în domeniul protecției datelor personale în România?

 

Răspunsurile fac parte din politica sectorială de siguranță a cetățeanului la care încă lucrăm.

 

10. De ce vreți să desființați votul secret în Parlament, dacă în cadrul partidului este posibilă o asemenea formă de manifestare a voinței?

 

În cadrul partidului există votul secret exclusiv datorită faptului, și doar în cazurile, în care el este o obligație prevăzută în Legea Partidelor Politice, Articolul 16, paragraful 2: "Alegerea membrilor conducerii partidului politic și ai conducerilor organizațiilor sale teritoriale se face prin vot secret."

 

11. (Și) partidele politice române își fac capital politic din noțiunea de "națiune". Și programul Dvs. cochetează cu această noțiune, foarte concret: cum apreciați națiunea, ca și categorie politică?

 

Din punct de vedere politic națiunea este o formă de organizare economică și socială a unui grup de oameni, având la bază elemente comune de limbă, istorie și cultură.

 

12. Ați luat contactul cu politicieni sau formațiuni politice de alta naționalitate decât cea română?

 

Deocamdată nu, dar suntem interesați de inițierea unui dialog.

 

13. Aveți specialiști sau grupuri de specialiști care să formuleze un program relevant și răspunsuri la problemele de mai sus?

 

Da, și ei lucrează deja.

 

14. În program se vorbește în multe locuri despre nevoia de deschidere, toleranță. Se pare însă, că acest lucru este valabil în primul rând în cea ce privește colaborarea cu statele vecine. Care este părerea și perspectiva privind diversitatea etnică, socială caracteristică României și cooperarea, toleranța în interiorul țării?

 

URR consideră că România este mai bogată datorită diversității etnice, că aceasta reprezintă un atu pentru o dezvoltare durabilă și pentru stabilirea unor relații mai bune cu statele vecine.

România este casa mai multor etnii care au mult mai mult de câștigat, toate împreună și fiecare în parte, din toleranță și înțelepciune decât din ură și diferențiere pe baze etnice. Din păcate, diverse forțe politice își fac capital electoral din exploatarea diferențelor dintre naționalitățile României. Suntem bucuroși că între noi se găsesc reprezentanți ai etniei maghiare cât și oameni proveniți din familii mixte din punct de vedere etnic.

Acestea fiind zise, credem că fiecare naționalitate are dreptul la identitatea ei spirituală și culturală, indiferent dacă este majoritară sau minoritară. Majoritatea, prin caracterul ei dominant, este aceea care trebuie să facă primul pas spre toleranță și deschidere.  De aici încolo e o stradă cu două sensuri.

 

15. Care sunt politicienii europeni, cu care colaborați cu plăcere sau cu care ați colabora în viitor?

16. Care sunt partidele europene, cu care aveți relații?

 

Momentan nu colaborăm cu politicienii europeni, dar vom colabora cu plăcere cu toți cei care împărtășim aceleași valori și principii.

 

17. Partidul se autodefinește ca și un partid de centru-drepata. Ce valori și principii însemnă, concret această definiție?

 

Răspunsul este:

 

 • Libertate de inițiativă
 • Responsabilitate individuală
 • Spirit de echipă
 • Răspundere față de comunitate
 • Subsidiaritate
 • Toleranță și deschidere
 • Respect față de tradiție
 • Democrație directă.

 

 

Acestea sunt detaliate pe site în Manifestul Programatic.

 

18. La ultimele alegeri cel mai mult au pierdut exact acele categorii sociale, tineri și activi, care sunt ținta URR. Cum credeți că puteți convinge pe ei?

 

Suntem ca ei. Construcția noastră îi va reprezenta iar rezultatele vor fi relevante pentru ei.

 

19. Ce fel de campanie electorală vă imaginați, având în vedere campaniile de imagine fără idei noi anterioare?

 

Ne imaginăm o campanie electorală non-conformistă, neconvențională, care să ne definească ca un partid nou și diferit de celelalte partide. Ne bazăm esențial pe aportul membrilor noștri, pe forța ideilor noastre și ale persoanelor care le susțin.

 

20. Care este forța politică, cu care, în eventualitatea în care veți reprezenta o fortă politică, vă imaginați o coaliție?

 

Pre-electoral nu avem în vedere nici o coaliție, iar post-electoral vom lua decizia în funcție de componența parlamentului, excluzând însă de pe acum o coaliție cu PSD sau PRM.

 

21. Sunteți de acord că Biserica Ortodoxă are nevoie de reformă, exact, cum, pe vremuri, reformația a reformat biserica catolică?

 

Biserica Ortodoxă Română este o instituție independentă care trebuie să-și definească singură poziția și viitorul. Sperăm că acest proces să fie total depolitizat și să reflecte cu adevărat aspirațiile confesionalilor săi. Nu este treaba statului și nici a politicienilor săi cum se reformează (sau nu) instituțiile confesionale. Este treaba statului și a politicienilor săi ca aceste instituții să respecte Constituția și statul de drept.

 

22. Cum apreciați mediul intelectual reprezentat de ortodoxia română?

 

Preferăm să nu facem aprecieri generalizatoare. Orice mediu intelectual este format din personalități care au puncte de vedere adesea diferite. Ca și mai înainte, nu e treaba statului și nici a politicienilor săi să emită judecăți de valoare despre o categorie sau alta de cetățeni.

 

23. Cum apreciați politica UDMR din ultimul ciclu de guvernare?

 

Atâta vreme cât dezavuăm răspicat politica PSD, nu putem fi încântați de faptul că UDMR a decis să susțină această politică prin protocolul încheiat cu actualii guvernanți. Înțelegem că asta a fost calea aleasă de UDMR pentru îndeplinirea obiectivelor sale de natură etnică dar asta atenuează doar în mică măsură faptul că ei validează, mai mult sau mai puțin tacit, o politică guvernamentală care, din punctul nostru de vedere, contravine adesea obiectivelor de natură economică și socială ale cetățenilor României.

 

24. Ce părere aveți despre mișcările regionale din ce în ce mai puternice din Ardeal?

 

Nu susținem regionalizarea României și deci nici mișcările care o propagă.

 

25. În România, învățarea limbii române este obligatorie numai pentru copii maghiari, pentru copii români nu este deloc obligatoriu, din contra, sunt locuri, unde acest lucru este interzis. Ce părere are despre acest fapt domnișoara Vincze?

 

Credem că pentru orice cetățean al României învățarea și folosirea limbii române este obligatorie.

 

26. Ce părere aveți despre învățarea în școli a limbilor naționalităților din Ardeal, când va fi predare a limbii maghiare pentru copii romani? - exact ca în Elveția, unde elevii învață prima dată limbile celorlalți sau în Finlanda, unde cei de naționalitate finlandeză învață limba minorității suedeze (dar aș putea da și mai multe exemple).

 

Considerăm că simultan cu învățarea limbii române, este benefică și predarea limbilor minorităților, în funcție de opțiunea fiecărui părinte. Dacă problema nu s-ar politiza atâta, ea s-ar rezolva mult mai natural, pentru că limba maghiară e chiar utila pentru un român.

 

27. Văd că în conducerea partidului sunt români și o doamnă unguroaică. Ce părere aveți despre viitorul Ardealului? Va exista un Ardeal independent de România?

 

Speranța noastră este că Ardealul va fi întotdeauna parte integrantă a României iar România parte integrantă a Europei.

 

28. Când ați auzit prima dată că în România trăiesc și unguri?

 

De când ne știm.

 

29. Care au fost primele impresii legate de unguri (sau maghiari)?

 

Copii nu sunt naționaliști.

 

30. Considerați de urmat exemplul conducerii PNTCD-ului de a face publice declarațiile de avere?

 

Da, cu mențiunea că ar trebui făcute publice declarațiile reale de avere.

 

31. După părerea voastră, cât de publice ar trebui să fie declarațiile de avere (este suficientă o comisie restrânsă de a verificare sau trebuie făcute accesibile oricui, inclusiv pe Internet)?

32. Ce părere aveți despre legea care reglementează publicarea averii demnitarilor?

 

Declarațiile de avere trebuie făcute publice, adică accesibile oricăruia interesat de ele.

 

33. În afară de campania negativă ce metode vreți să utilizați pentru curățarea vieții politice românești?

 

Responsabilizarea oamenilor politici prin susținerea următoarelor prevederi legale:

 

 • declararea publică a averilor înainte și după exercitarea funcției;
 • vot deschis;
 • interzicerea trecerii de la un partid la altul pe perioada mandatului;
 • reglementarea drastică a conflictelor de interese ale demnitarilor și ale rudelor acestora;
 • limitarea imunității parlamentare exclusiv la declarații politice;
 • publicarea semestrială, în Monitorul Oficial, a bilanțului contabil de către toate partidele sub sancțiunea desființării.

 

34. Ce mijloace vedeți pentru a preveni tendința de sufocare a autorităților locale de către administrația centrală prin stabilirea de noi obligații și retragerea de fonduri?

 

Adoptarea și respectarea legislației europene în domeniu.

 

35. În concepția voastră, autoritățile locale sunt "Autoguvernări locale" sau "Consilii Locale", adică reprezentanții în teritoriu ai puterii de stat?

 

Consiliile locale nu reprezintă puterea de stat în teritoriu ci reprezentantele comunității locale, întrucât sunt alese de către acestea prin vot liber.

 

36. De ce considerați un lucru rău forma de organizare regională? (Într-un document progrmatic susțineți că nu considerați o idee bună reorganizarea României pe criterii regionale.)

 

Problema principală a României nu este forma de organizare teritorial-administrativă ci felul in care comunitățile locale de la toate nivelele pot lua decizii și utiliza resurse în legătură cu problemele pe care le au. În spiritul acestei idei considerăm că cele opt regiuni de dezvoltare definite în Planul Național de Dezvoltare al României reprezintă un cadru potrivit pentru sprijinirea proiectelor economice sau sociale cu relevanță regională.

 

37. Aveți idei concrete pentru susținerea celor care s-ar muta acasă după câțiva ani de viață în Occident?

38. Un element principal al campaniei voastre (media) este mulțimea de tineri care au emigrat și stoparea emigrației. Aveți o concepție despre modalitățile de utilizare a experienței, cunoștințelor celor care trăiesc în străinătate în folosul societății române?

 

Nu avem încă formulat un punct de vedere în această privință. Avem, însă, mulți simpatizanți aflați chiar în această situație și vom formula un punct de vedere. Ceea ce este cel mai important pentru ei, din câte am văzut până acum, nu este să aibă neapărat condiții să se întoarcă ci să aibă speranța că într-o zi o vor putea face. Ca și pentru noi, cei de aici, sensul și dinamica progresului țării sunt ceea ce-i interesează cel mai tare.

 

39. După aprecierea voastră, cât de importantă este pentru România industria de apărare? Merită să fie ținute în viață capacități uriașe neutilizate, plătiți zeci de mii de oameni pentru nemuncă, sau banii și resursele risipite aici ar trebui utilizate în alte părți?

 

Industria de apărare ar trebui să se supună acelorași reguli ale pieței ca orice industrie. Capacitatea de apărare a unei țări e dată mult mai mult de armele pe care le deține decât de cele pe care le produce. Din păcate industria de apărare nu se caracterizează numai prin zecii de mii de oameni plătiți inutil ci și prin management dezastruos și o formidabilă pierdere de competențe. Să nu uităm că ea era cândva principalul produs de export.

 

40. Trebuie să aderam cu orice preț la UE sau mai întâi trebuie găsite soluții pentru eventualele probleme care vor apărea după aderare? (anomaliile structurale din agricultură, societăți necompetitive din industrie, administrație incapabilă să distribuie fondurile europene).

41. În aprecierea voastră în ce perspectivă și cu ce condiții merită intrarea României în UE? Merită forțarea accelerării negocierilor de aderare?

 

Aderarea la UE ar trebui făcută numai după ce economia românească va fi aptă să funcționeze eficient în spațiul comunitar.

Nu credem că acest deziderat poate fi îndeplinit corect în următorii câțiva ani.

Pentru moment forțarea accelerării negocierilor de aderare are o tentă politică și adesea politicianistă, scăpându-se din vedere capacitatea reală și limitată de adaptare a etern-tranzitoriei economii de piață din România.

 

42. Conform unor evaluari, în jur de 30% din populația României trăiește sub pragul sărăciei sau în jurul acestuia. Popularitatea partidului lui Vadim Tudor crește (și) din această cauză, într-un ritm accelarat în mediu rural. Ce idei aveți pentru combaterea extinderii sărăciei și prevenirii mișcărilor sociale de amploare?

 

Răspunsul face parte din politica sectorială de protecție socială la care încă lucrăm.

Totuși, pe scurt câteva observații: Problema asta nu se rezolvă cu metode sociale. Combaterea sărăciei ține în primul rând de creșterea economică sănătoasă, de reducerea administrației centrale generatoare de corupție, de reducerea inflației prin care se defulează toate ineficiențele economiei românești, de privatizarea economiei de stat - catastrofale, de stimularea investițiilor și a climatului de afaceri prin coerență legislativă și fiscală.

 

43. Ce investiții în infrastructură le considerați necesare pentru ca România să devină atractivă pentru investitori?

44. Ce formă de finanțare a acestor investiții o credeți realizabilă? (guvernamentală, privată, mixtă)

45. Care ar fi, concret, cele mai urgente lucrări de investiții?

 

Prioritare sunt: autostrăzile, telecomunicații, transport feroviar modern, capacități portuare performante, parcuri industriale, sisteme de irigații.

Tipul de finanțare al fiecărui proiect ar trebui decis în funcție de condițiile cazului concret.

 

46. După următoarele alegeri, dacă raporturile de forțe o fac posibilă, ați încheia o coaliție cu UDMR?

 

Răspunsul l-am formulat deja la întrebarea 20.

 

47. Ce relații oficiale întrețineți cu actualele partide parlamentare?

 

Nici una.

 

48. În România, în trecutul nu prea îndepărtat au trăit 800.000 de mii de germani și 500.000 de evrei, astăzi numărul lor este nesemnificativ. Ce credeți, acest fapt se datorează unei purificari etnice programate sau acești oameni pur și simplu nu au dorit să trăiască aici, altfel spus "s-au săturat de România"?

 

Nefiind contemporani cu evenimentele menționate nu suntem în măsură să exprimăm o opinie generalizatoare vizavi de resorturile acestei situații.

 

49. Ce credeți, România este un stat național sau stat multinațional?

 

România este un stat național. Sintagma de stat multinațional ar putea fi discutată doar în măsura în care procentul minorităților ar depăși 20-25% din populația României.

 

50. După aprecierea voastră, cei care au participat în aparatul represiv al regimului comunist (membrii poliției politice, colaboratorii acestora, mebrii aparatului de partid) au dreptul să participe în viața publică din România?

 

Drepturile cetățenilor de a fi aleși pot fi limitate doar pe cale legislativă. Și în acest caz, legea se aplică individual și nu unor categorii de persoane. O lege care să interzică participarea la viața publică a fostei nomenclaturi a PCR și a Securității ar fi fost foarte benefică la începutul anilor 90 însă acum ea devine din ce în ce mai irelevantă. Totuși este relevantă o lege care să facă cunoscute publicului acțiunile lor. De aici mai departe, fiecare are dreptul de a-și alege proprii reprezentanți. Cum noi militam pentru democrație directă este decizia fiecărui alegator dacă vrea sau nu să fie reprezentat de o astfel de persoană.

 

 NetSoft - Linux Servers Install & Administration
Ai o idee, o observație, o dorință în legătură cu acest site?
 Trimite-o pe adresa webmaster@urr.ro 

 afișări 
[Confidențialitate] URR