ATITUDINI URR

03.03.2003

Resuscitarea sistemului de Sănătate

 

Românii au cea mai mică speranță de viață dintre toți europenii și cele mai mari rate ale mortalității infantile și maternale, iar unele boli contagioase au o răspândire tipică țărilor subdezvoltate. La începutul fiecărui an, sistemul de Sănătate este paralizat până la finalizarea negocierilor dintre factorii de decizie și furnizorii din domeniu. Însă cel mai mare neajuns al sistemului de Sănătate din România este acela că nimeni nu știe la ce să se aștepte din partea lui. A primi medicamente compensate sau a ajunge la un medic bun și la un cabinet mai bine dotat este adesea o chestiune de noroc. Unii contribuabili plătesc mai mult, alții mai puțin, și de regulă cei care plătesc mai mult beneficiază de sistemul public de sănătate mai puțin decât ceilalți.

 

Acestea nu sunt disfuncționalități obișnuite, inerente oricărui sistem, ci simptome ale unei crize profunde.

 

Sistemul de Sănătate din România nu poate funcționa decât prost, pentru că el este prost conceput. Este un sistem anacronic cârpit sistematic, căruia ministrul Sănătății îi reproșează degeaba că e ineficient și risipește fonduri imense pentru rezultate modeste. Aceasta poate fi foarte adevărat, dar singurii responsabili sunt oamenii politici care nu au curajul de a reforma sistemul și de a-l face să funcționeze. În orice caz, soluția doamnei ministru Bartoș de a aduce un colonel în minister, care să întărească "disciplina", e o măsură disperată care nu va face altceva decât să mărească rigiditatea sistemului și să-l facă încă mai ineficient. Este simptomul lipsei acute de resonsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate: pentru banii colectați pentru sănătate care ajung la alte domenii, pentru banii risipiți ca și pentru cei pe care doctorii nu mai apucă să îi cheltuiască pentru că s-a încheiat anul financiar, pentru confuzia maximă a contractelor dintre furnizorii de servicii medicale și stat pe de o parte, dintre stat și asigurați pe de alta.

 

Soluțiile nu pot fi decât radicale, și trebuie să plece de la nivelul principiilor; în primul rând, este nevoie de mult mai mult pragmatism. Acest sistem trebuie să-și propună și să realizeze niște obiective pe diferite orizonturi de timp, dar pentru aceasta obiectivele chiar trebuie să fie fezabile pentru toți cei angrenați în realizarea lor. Trebuie stabilit clar pachetul de servicii minimal; de asemenea, trebuie stabilite clar serviciile complet sau parțial gratuite, de care beneficiază toți cetățenii, și în virtutea căror rațiuni. În acest moment, nu numai că nu există o corelație între mărimea contribuției și serviciile cuvenite în schimb, deci criteriul de piață nu funcționează; dar și criteriul social, care trebuie să amendeze în mod necesar criteriul de piață funcționează anapoda, în măsura în care gratuitatea nu urmărește decât uneori nivelul venitului. Sistemul poate deveni mai eficient doar dacă el va da mai multă pondere furnizorilor de servicii medicale private nu doar ca un segment de lux, ci și ca agenți economici privați care administrează mai bine decât cei de stat aceleași fonduri, fie exclusiv bugetare, fie în regim de coplată, fie integral privat.

 

Aceeași lipsă de responsabilitate a celor care conduc Sănătatea, dar și a guvernului în ansamblu, reiese clar din modul în care sume imense colectate pentru Sănătate sunt folosite pentru șomaj sau pensii, iar cele de la șomaj pentru ajutoare la întreținere etc. Și asta doar pentru că nimeni nu are curajul de a recupera banii datorați de întreprinderile de stat sau de cele ale "capitaliștilor de stat" asociați puterii. Totul este aruncat la grămadă, într-o confuză amorțeală, și nimeni nu își asumă funcția de a decide în favoarea noastră, a celor care plătim în fiecare lună servicii care nu există. Or, pentru ca Sănătatea să funcționeze la nivelul unei țări aspirante la UE, e necesar ca toate contribuțiile colectate în acest scop, până la ultimul leu, să se întoarcă la asigurați sub formă de servicii medicale de calitate și echitabil distribuite.

 

Sume imense colectate pentru Sănătate zac în Trezorerie pentru că nu există un sistem flexibil de distribuire a lor și pentru că există temerea că ei vor fi cheltuiți arbitrar. Dar dacă doctorii de la diferite nivele și din diferite compartimente ale Sănătății își depășesc bugetele, soluția nu este blocarea finanțării, care produce situații grotești precum cele în care pacienții vin cu medicamente sau chiar cu lemne de acasă, sau se străduie să se "îmbolnăvească" în primele zile ale lunii, înainte ca medicii de familie să-și epuizeze bugetul. Soluția pentru cheltuirea mai eficientă a banilor, care ar elimina sincopele de finanțare, o constituie stimularea unui management mai eficient în Sănătate, și la nivelul spitalelor și la cel al cabinetelor medicilor de familie. Cum pot fi ele eficiente dacă sunt finanțate în funcție de numărul de pacienți tratați sau internați? Medicii de familie vor tinde să acumuleze cât mai mulți abonați, cei din spitale vor interna cazuri sociale; cantitatea începe să primeze, iar calitatea serviilor medicale trece pe panul doi. Calitatea managementului poate fi crescută nu doar prin mecanismul concurenței, ci și prin stimularea performanței managerilor care vor rămâne în rețeaua medicală de stat.

 

Soluțiile concrete, punctuale vin de la sine dacă reușim să stabilim principiile generale pe baza cărora trebuie să funcționeze sistemul de Sănătate. Aceste principii trebuie să fie, pe de o parte, morale. Spre exemplu, nu putem accepta discriminările grave, imorale create de Casele de Asigurări de Sănătate paralele din Transporturi și Poliție, care pe lângă contribuțiile angajaților mai beneficiază și de subvenții guvernamentale. Pe de altă parte, aceste principii trebuie să fie pragmatice, pentru că altfel, oricât de mulți bani s-ar aloca pentru Sănătate, ei nu vor putea fi folosiți în mod eficient. Este motivul pentru care pacientului trebuie să i se dea posibilitatea de a alege între furnizorii de servicii medicale, pentru că numai de aici plecând se poate ajunge la un management performant, iar această posibilitate de alegere și decizie a pacientului trebuie să se întemeieze, în principal, pe cheltuiala pe care el o face pentru sănătate. Între principiile morale și cele ale pragmatismului trebuie realizat un compromis care să facă obiectul unui larg consens al tuturor actorilor implicați în actul medical, de la oameni politici până la pacient. Doar așa poate fi stopată fuga de responsabilitate generalizată care afectează grav sistemul medical din România.