ATITUDINI URR

15.06.2003

Mamutul administrației din România


Guvernul Năstase este un guvern mamut care duce la paroxism tradiția birocrației stufoase și ineficiente din România. La nivelul guvernului, numărul de ministere e atât de mare nu doar pentru că în PSD sunt mulți pretendenții la portofolii, și mulți "contribuabili" cărora trebuie neapărat să li se asigure un loc, ci și pentru că liderii PSD consideră că în acest mod creează impresia de putere. PSD vrea să lase impresia că, dacă există un minister al Dezvoltării, România se dezvoltă în ritm accelerat sau că întreprinderile mici și mijlocii sunt încurajate de stat doar pentru că există un minister de resort.


În realitate, lucrurile stau altfel, iar simplitatea evidenței e dureroasă. Toate celelalte țări candidate stau mult mai bine în fiecare din domeniile pentru care guvernul Năstase are câte un minister special. Nici una din aceste țări candidate nu au ministere ridicole precum Turism, IMM, Dezvoltare și Prognoză sau Informații Publice, și totuși turismul lor e mult mai viu decât al nostru, IMM beneficiază de condiții mult mai bune iar instituțiile publice sunt mai transparente.


E evident atunci că toate aceste ministere nu sunt necesare pentru relansarea acelor domenii. În fapt, ele nu reușesc nici măcar să gestioneze la nivelul decenței domeniile respective; funcția lor nu e în primul rând asta. Funcția ministerelor și departamentelor baroce ale guvernului Năstase este de a crea imagine. Nu doar Ministerul Informațiilor Publice se ocupă cu propaganda, ci și Ministerul Turismului, de exemplu, are ca principală sarcină lansarea de programe care să lase impresia că turismul crește spectaculos sub guvernarea PSD, indiferent dacă ele se mai realizează sau nu, dacă sunt viabile sau nu. “Realizările" din turism, în special privatizările, sunt mediatizate masiv, sub formă de reclamă sau altfel, pe bani foarte grei. Banii noștri, desigur: plătim impozite ca să primim în schimbul lor propaganda PSD.


De aceea considerăm mai mult decât binevenită propunerea Societății Academice din România (SAR) ca guvernul să se reducă drastic, chiar să își înjumătățească numărul de portofolii (de la 26 la 13, media în rândul țărilor candidate fiind de 16 !). Momentul în care vine această propunere este foarte bun, deoarece PSD însuși și-a anunțat intenția de a mai reduce numărul portofoliilor. Este însă îndoielnic că ar accepta o reducere atât de tranșantă, așa cum, de altfel, este cu totul îndoielnic dacă avea sau nu de gând să opereze reducerea cu adevărat. Una din cele mai eficiente tactici ale PSD este de a anunța îndelung o schimbare care se bucură de sprijin popular; apoi, după ce s-au creat astfel beneficii de imagine, schimbarea este uitată de la sine sau nu se mai face din motive pe care partidul de guvernământ le găsește în afara sa.


Nu numai că PSD-ului îi va fi greu să reziste acestei propuneri și sprijinului pe care ea îl va primi din partea societății și opoziției, dar chiar ralierea opoziției este importantă, căci o schimbare majoră precum cea care implică viziunea asupra administrației trebuie să facă obiectul unui consens politic larg. Dacă, prin absurd, PSD ar realiza o reformă precum cea propusă de SAR și actuala opoziție ar veni la putere și ar readuce vechea structură, atunci totul ar fi în zadar (de altfel, recordul absolut la numărul de portofolii în perioada de tranziție îl deține Victor Ciorbea, cu 28 de miniștri).


Lipsa de continuitate care produce atât de mult rău în cazul programelor majore de reformă în România produce la fel de mult rău și în cazul instituțiilor. Schimbarea puterii atrage după sine schimbarea funcționarilor “inamici" cu garnitura de funcționari ai partidului; relativ la exigențele timpului nostru, fenomenul e la fel de aberant ca și pe vremea lui Eminescu, când erau concediați inclusiv bibliotecarii și profesorii. Dar nu numai funcționarii au fost concediați abuziv. Structura guvernului a fost radical modificată după alegerile din 2000, iar ministerele rebotezate, ceea ce e dezastruos pentru coerența actului de administrare. Motivația o regăsim doar parțial în nevoia de a găsi un pretext pentru concedierea funcționarilor care beneficiau de protecția statutului lor proaspăt adoptat. De fapt, prin rebotezarea ministerelor (doar 3 și-au păstrat vechiul nume) se încearcă luarea în posesie a statului. Este un simptom clar de neacceptare a ideii că administrația revine pe rând unui partid sau altul în funcție de preferința alegătorilor, și că ea revine ca o sarcină, ca un obiectiv care nu mai e politic, nu ca un privilegiu.


Nu doar numărul în sine al ministerelor este o problemă. Ministerele au structuri a căror complexitate frizează absurdul și sfidează orice corelare cu funcțiile ce trebuie îndeplinite. Există departamente care au, pe lângă director, un singur angajat care are principala funcție de a-l face pe respectivul director să se simtăcât mai director. Există departamente aberante, precum cel de Culte de pe lângă Ministerul Culturii. Nu numai că el nu se justifică, dar existența lui ar trebui să ne îngrijoreze profund: ce poate el să le facă diferitelor grupuri religioase? Acesta e domeniul prin excelență în care un stat democratic trebuie să facă un singur lucru, respectiv să nu facă nimic. Dacă, în mod excepțional, chiar apare necesitatea unei reglementări, ea poate fi susținută de guvern în ansamblul lui, nu e nevoie de un departament special; la fel e și cazul altor funcții minore pentru care PSD a creat ministere întregi. Astfel că, dacă cineva s-ar uita cu atenție la structurile ministerelor și la ce fac ele cu adevărat s-ar îngrozi. În ministerul de Justiție există, de exemplu, un serviciu condus de un fost ofițer de Securitate, care teoretic combate corupția dar practic o protejează.


Deficiențele administrației centrale nu sunt deloc unele de detaliu, și nu sunt nici greșeli inocente. Sunt rezultatele unor măsuri luate cu bună știință împotriva tuturor regulilor și a protestelor celorlalți. Politicienii români refuză cu obstinație să asculte vocea specialiștilor în politici publice; parțial din ignoranță și înfumurare prostească, parțial din comoditate sau pur și simplu din cauză că sugestiile specialiștilor se opun intereselor lor. Domenii precum învățământul sau sănătatea sunt de o asemenea complexitate încât oamenii politici însărcinați cu gestionarea lor trebuie neapărat să utilizeze expertiza specialiștilor în politici publice, mai ales în situația specială de azi care reclamă reforme ample.


Astfel că în problema responsabilității pentru calitatea penibilă a administrației centrale nu e vorba de erori umane, inerente oricărei activități, ci de rea intenție și de neglijență programatică. Societatea Academică din România care acum propune simplificarea structurii guvernului a avertizat de mult timp, spre exemplu, relativ la pericolul care planează asupra sănătății, a explicat cauzele și a sugerat modalități de acțiune. Nu numai că guvernul Năstase nu a luat în seamă aceste sugestii, dar a acționat împotriva lor continuând să deturneze banii colectați pentru sănătate și întărindu-și controlul asupra Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Rezultatul s-a văzut la puțin timp: sănătatea a intrat într-o criză profundă care poate fi cel mult mascată, dar nu poate fi rezolvată decât printr-o reformă a sistemului în ansamblul său, plecând de la principii și obiective clare. Pentru o astfel de reformă ar fi foarte utilă asistența specialiștilor (cu atât mai mult cu cât uneori își oferă expertiza gratuit), dar pentru a accepta asta e nevoie de o altă cultură politică decât cea a actualilor guvernanți.