Uniunea pentru Reconstrucția României - URRUniunea pentru Reconstrucția României - URR
Select language:
 Română RO    Magyar HU    English EN 
 Home-ul meu e aici!   Pagina mea favorită! 
 Intră pe forum!
FIECARE CONTEAZĂ
Închis: 31.12.2004
  Prima pagină     Spirit      Manifest      Cod      Statut      Doctrina      Rapoarte [fin.]      Atitudini      Istorie      Oficiale   Hartă site  
Direct@URR


Știri@URR
La e-mail
...în site!
Alegerile Generale 2004
Chat
Studio
Răspunsurile URR la chestionarul TI
Întâlnire Bran
Raport financiar
Alegeri locale 2004
www.bihor.urr.ro
www.cluj.urr.ro
www.brasov.urr.ro
www.arad.urr.ro
Programul Politic

 STARE DE SPIRIT 
Căutare
Google
FIECARE CONTEAZĂ DACĂ NU PARTICIPI NU SE SCHIMBĂ NIMIC

24 februarie 2004

 

Strategia Uniunii pentru Reconstrucția României - URR în combaterea corupției

 

A. Justificare generică


Corupția este una din relele fundamentale ale societății românești. Eradicarea ei este o necesitate nu doar pentru că ea produce pierderi anuale de miliarde de dolari, ci mai ales pentru că ea a devenit un model de succes larg acceptat. Consolidarea corupției la nivelul alarmant de astăzi poate duce la dispariția motivației de a dezvolta afaceri corecte și de a face o politică legată de interesele alegătorilor. Cu alte cuvinte, ar compromite chiar posibilitatea unei societăți democratice și a economiei de piață în România.

 

Esența strategiei URR în combaterea corupției o constituie consolidarea instituțiilor cu atribuții de resort, în special sistemul judiciar și Poliția. Orice campanie anticorupție care depinde în principal de voința subiectivă a celor aflați la putere are mari șanse să devină părtinitoare sau superficială.

 

Combaterea corupției din România este imposibilă atâta timp cât aceste instituții sunt ele însele afectate grav de corupție. Instituțiile înființate special pentru combaterea corupției pot fi foarte eficiente datorită flexibilității lor și concentrării tuturor resurselor în acest scop unic, însă numai dacă ele sunt echidistante politic, aflate sub un control încrucișat al puterilor în stat, al societății civile și al reprezentanților mai multor partide.

 

O altă direcție a strategiei URR este reforma sistemului legislativ prin eliminarea dimensiunii utopice și a funcției demagogice pe care acesta o are acum, respectiv de adoptare de reglementări inflaționiste care au funcția de a arăta c㠓se face ceva”, dar care nu produc efecte în realitate.

B. Relevanța întrebărilor în funcție de strategia URR

Prioritare pentru strategia Uniunea pentru Reconstrucția României - URR sunt:

 1. independența magistraților față de politic (pct. 9)
 2. responsabilizarea funcționarilor publici (pct. 5)
 3. reglementarea conflictului de interese (pct. 4)
 4. eficiența aparatului administrativ și accesibilitatea serviciilor publice(pct. 2)
 5. mecanismele de controlare a controlorilor (pct. 8)
 6. transparenta relațiilor contractuale dintre sectorul public și sectorul privat (pct. 1)
 7. accesul cetățeanului la reglementările dintr-un domeniu (pct. 8)
 8. competențele instituțiilor publice (pct. 6)
 9. transparența modului de desemnare a candidaților (pct. 3)
 10. sprijinul pentru organizațiile neguvernamentale (pct. 10)

 

Acestea sunt prioritățile URR atât pentru campania electorală din 2004 cât și pentru guvernarea până în 2008. Obiectivul strategic al URR este obținerea unei poziții pe scena politică (respectiv accederea în Parlament) și exercitarea de presiuni din interior asupra establishment-ului în vederea apropierii nu numai de teoria dar mai ales de practica UE.

 

De aceea, angajamentele Uniunii pentru Reconstrucția României - URR vizează și organizarea și funcționarea internă a partidului sau, pe termen mediu, guvernarea, dar pe termen scurt ele au în vedere în special acest rol de factor de presiune.

C. Răspunsuri

1. Cum asigurați independența magistraților față de influențele politice?

 

Uniunea pentru Reconstrucția României - URR susține alegerea președinților de instanță și a prim procurorilor de către Consiliul Superior al Magistraturii, fără amestecul Ministerului Justiției. În felul acesta judecătorii și procurorii vor fi independenți de puterea politică.

 

 • Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să beneficieze de o independență deplină față de Ministerul Justiției. El trebuie să joace un rol mult mai important în selecția, evaluarea și promovarea magistraților, în timp ce Ministerul Justiției trebuie să se ocupe de administrarea sistemului juridic.
 • Procurorii trebuie scoși de sub autoritatea Ministerului Justiției, a cărui abilitate de a controla actul de justiție trebuie limitată. Președintele țării nu trebuie să aibă dreptul de a conduce ședințele Consiliului Superior al Magistraturii, iar ministrul justiției pe cel de a vota în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
 • Instituirea incompatibilității totale dintre funcția de parlamentar și avocatură este necesară pentru a-i împiedica pe parlamentarii-avocați să își folosească influența în favoarea clienților mai mult sau mai puțin inocenți pe care îi apără în tribunal în timpul dezbaterilor parlamentare.
 • Prin normarea muncii judecătorilor (stabilirea unui nivel maxim de încărcare cu dosare spre soluționare, aproximativ 30 de dosare pe zi) se va evita folosirea abuzivă a controlului eficienței ca mijloc de presiune asupra magistraților. Repartizarea dosarelor aleator, prin intermediul calculatorului, va îngreuna și ea influențarea politică a judecătorilor.

 

Majoritatea acestor măsuri sunt legislative, deci fără costuri deosebite. Normarea muncii judecătorilor, în schimb, presupune costuri majore, imposibil de evaluat din exterior.

 

2. Cum iși motivează funcționarii publici deciziile și cum dau socoteală de ele?

 

Criteriile de evaluare a funcționarilor publici nu trebuie să mai fie la latitudinea conducerii ierarhice și politice, așa cum este cazul în prezent, ci ele se vor baza pe grile de evaluare a performanțelor unității administrative, mai ales sub aspectul atingerii obiectivelor și finalizării programelor sale.

 

 • Evaluarea performanțelor se va face de către servicii de audit extern, inclusiv evaluatori privați. Evaluarea individuală a funcționarilor trebuie să se facă și pe baza unor chestionare completate de clienții acestora, atât persoane fizice cât și juridice. Chestionarea trebuie să se aplice bianual, la date aleator alese, cetățenilor care tocmai au venit în contact cu administrația centrală și locală, dar și cu Poliția sau alte instituții aparținând statului. Costurile anuale ale evaluării prin chestionare a funcționarilor publici din toate instituțiile prin chestionare se cifrează la 800.000 - 1.000.000 euro. În cazul în care o decizie greșită a unui funcționar public (mai ales prin încălcarea sau interpretarea eronată ori tendențioasă a legii) produce prejudicii unei persoane fizice sau juridice, aceste prejudicii să poată fi recuperate de la instituție în solidar cu cel care a luat decizia. Pe lângă declarațiile de avere ale funcționarilor publici, trebuie să fie disponibile publicului toate datele legate de pregătire, experiență profesională, posturi publice deținute anterior, rezultate și performanțe personale ale funcționarului public.
 • Statutul funcționarilor publici prevede existența unui dosar profesional al fiecărui funcționar; acest dosar trebuie să fie public și să poată fi consultat de orice cetățean, prin intermediul Internetului. Costurile acestei operațiuni sunt minime, în condițiile în care dosarele deja există.
 • Institutul Național de Administrație este responsabil pentru programele de pregătire a funcționarilor publici. Scoaterea INA de sub controlul executivului și acordarea unui statut asemănător celorlalte instituții de învățământ superior va asigura independența acestei instituții și va reduce substanțial posibilitatea politizării funcției publice.
 • Pentru a realiza depolitizarea funcției publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici trebuie scoasă de sub controlul Executivului. ANFP este responsabilă pentru selecția, evaluarea, promovarea și urmărirea funcționarilor publici. Independența acesteia se va realiza prin asigurarea resurselor bugetare necesare și subordonarea directă către Parlament.

 

3. Cum asigurați verificarea demnitarilor și funcționarilor publici în privința conflictului de interese?

 

 • Susținem incompatibilitatea totală între demnitățile publice salarizate și practicarea avocaturii.
 • Demnitarilor și rudelor lor de gradul unu și doi trebuie să le fie interzisă derularea unor interese în firme private aflate în relații de afaceri cu statul.
 • Declararea publică a averilor demnitarilor și a rudelor lor de gradul unu trebuie să fie obligatorie anual, precum și în momentul depunerii candidaturii, al investirii și al părăsirii funcției publice. De asemenea, această declarație trebuie să includă declarația de impunere, participările în diferite societăți, în consilii de administrație, în diferite comisii oficiale, toate actualizate anual. Pentru nedeclarare sau declarare falsă ori incompletă susținem introducerea de sancțiuni drastice, mergând până la suspendarea din funcție. Declarațiile urmează a fi verificate de comisii alcătuite din reprezentanți ai conducerii instituției și reprezentanți ai societății civile.
 • Susținem limitarea cadourilor primite de demnitari (președinție, guvern, parlament, prefecturi, primării) și rudele lor de gradul unu la cele a căror valoare nu depășește 300 de euro, indiferent de ocazie. Toate cadourile care depășesc valoarea de 100 de euro vor trebui declarate.
 • Demnitarii sau rudele lor de gradul unu și doi să nu poată fi membri în consiliile de administrație ale regiilor, întreprinderilor sau instituțiilor pe care organismele din care aceștia fac parte le înființează, reglementează, controlează ori ale căror servicii le folosesc.

 

Toate aceste măsuri sunt măsuri legislative, a căror adoptare nu necesită resurse materiale și nici instituționale deosebite. Expertiza există și e suficientă corectarea legislației confuze și inflaționiste din domeniu, inclusiv a reglementărilor ambigue din Pachetul Anticorupție. Aplicarea lor (care depinde de funcționarea instituțiilor adresate în unele răspunsuri anterioare, în special justiția) ar limita sever corupția generată de amestecarea intereselor personale ale unor oameni politici cu resursele statului. În plus, ar avea un efect benefic adesea subestimat, anume ar crește spectaculos eficiența acestor oameni politici care acum sunt ocupați cu realizarea intereselor lor personale, inclusiv prin schimbarea de compoziție a clasei politice pe care ar antrena-o aceste măsuri.

 

4. Cum creșteți eficiența aparatului administrativ și accesibilitatea serviciilor publice?

 

 • Crearea în toate unitățile administrației centrale și locale a unor centre de informare în care să existe o varietate de metode de informare: terminale electronice, aviziere, ghișee (ghișeul reprezentând ultima soluție). În aceste centre să existe bancomate de la care se pot face plăți.
 • Programul de lucru al funcționarilor care lucrează cu publicul trebuie prelungit și după ora 15, astfel încât să aibă acces și cei care nu pot pleca de la serviciu în timpul zilei (09 -18).
 • Facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități motorii la toate instituțiile publice, locale și centrale.
 • Pentru fiecare nevoie specifică a cetățeanului trebuie editate broșuri sau materiale informative care să îi explice care sunt reglementările relevante, care sunt costurile, pașii de urmat, unde trebuie să meargă, care este programul birourilor, date de contact, etc. Astfel de broșuri ar trebui editate, de exemplu, pe subiecte de interes precum "Cum se obțin informațiile publice", "Regulile vamale pe înțelesul tuturor", "Cum puteți obține o autorizație de construcție", "Cum vă puteți monta centrală termică" și toate celelalte subiecte de interes major pentru cetățeni, la nivelul administrației centrale sau locale. De asemenea, administrațiile locale ar trebui să editeze (externalizat către un ONG) o broșură, care să acopere toată activitatea instituției: atribuții, hotărâri, proiecte, oportunități etc. Broșura trebuie să fie trimisă în formă electronică oricui o solicită. Forma tipărită urmează a fi distribuită gratuit fiecărui cetățean adult sau familie, costurile urmând a fi suportate prin 1-2 pagini de reclamă. Broșurile pot fi distribuite și prin intermediul ONG-urilor (prin parteneriate cu acestea). Aceste mijloace de informare ar avea un efect direct ușurarea interacțiunii cu birocrația, dar și în limitarea corupției; de exemplu, ar reduce numărul mare de cazuri în care funcționarii vamali cer mită speculând necunoașterea reglementărilor. Costurile depind de instituție. Pentru vamă, la un număr de 100.000 de materiale tipărite lunar costurile anuale ar fi de aproximativ 5 miliarde de lei, suportabili din bugetul instituției, dar și din fonduri europene dedicate acestui gen de proiecte. Pentru o administrație locală a unui oraș important, pentru un număr de 20 de broșuri dedicate tot atâtor subiecte, la un tiraj lunar de 2.000 de exemplare pentru fiecare subiect, costurile anuale ar fi de 2 miliarde. O parte din aceste costuri ar fi însă recuperate prin reducerea timpului alocat de funcționari explicării fiecărui cetățean în parte traseele complicate ale procedurilor administrației.

 

Administrația publică locală trebuie să dobândească libertatea de a se organiza. Este absurd ca detalii precum schema de personal din instituțiile administrației locale sau cuantumul salarizării lui să fie decise la București; în aceste condiții, eficiența administrației e mai degrabă o chestiune de noroc.

 

Odată descentralizarea efectuată, însă, eficiența administrației este problema fiecărei comunități. Totuși, cadrul de reglementare național al Legii Administrației poate fi îmbunătățit, spre exemplu prin eliminarea posibilității pe care o au consilierii locali de a decide caracterul secret al ședințelor (decât în cazuri excepționale care pot fi prevăzute în lege).

 • Susținem transferarea completă în sarcina autorităților locale a utilităților publice (apă-canal, termoficare), precum și a educației primare și secundare, a medicinii de familie, a serviciilor sociale, a poliției comunitare, a serviciilor de pompieri. Pentru a bugeta aceste funcțiuni, considerăm că minim 50% din taxe și impozite trebuie să rămână la nivel local; în zonele lipsite de resurse, ele pot fi completate cu transferuri din bugetul regional sau cel național.
 • Este necesară însă finanțarea pe criterii clare, crearea unor mecanisme nenegociabile de acordare a fondurilor de echilibrare, și acordarea sumelor pentru investiții speciale prin licitații de proiecte. În ansamblu, sistemul trebuie mult simplificat, pentru a evita opacitatea creată în jurul mecanismelor extrem de complicate de acum. Ponderea fondurilor speciale, folosite acum discreționar, trebuie mult redusă; este vitală eliminarea posibilității ca aceste fonduri să fie utilizate ca instrumente de discriminare sau presiune politică de către guvern, consilii județene sau prefecți (până la înlocuirea județelor cu regiuni), deoarece manipularea acestor fonduri dă partidului de guvernământ posibilitatea de a-și dubla numărul de primari în anii următori alegerilor locale, caz flagrant de corupție și șantaj politic.
 • Funcția prefecților nu se justifică dincolo de dimensiunile ei legale, anume de control legislativ (pe care în acest moment prefecții o depășesc foarte mult, producând abuzuri grave). Odată ce această funcție va putea fi preluată de justiție, poziția prefectului va putea dispărea.

 

Susținem aplicarea aceluiași regim de incompatibilități pentru funcțiile salarizate din administrația locală ca și pentru cele ale administrației centrale.

 

Administrația publică centrală este în acest moment supradimensionată, ineficientă și afectată grav de corupție.

 • URR susține reducerea substanțială a numărului mare de angajați nu ar scădea eficiența, dimpotrivă, cei rămași ar fi motivați să lucreze mai bine în interesul contribuabililor. În plus, structura foarte stufoasă a administrației centrale, în special a guvernului, are ca rezultat o comunicare și coordonare a acțiunii extrem de dificile. Structurarea Executivului trebuie să urmeze principalele politici naționale. Guvernul trebuie să conțină un număr de 14-16 ministere, care să urmeze principalele domenii de activitate. Ministerele de coordonare, cum ar fi cel al integrării europene, nu au sens atâta timp cât ministerele de linie își asumă responsabilitatea domeniului lor de autoritate, inclusiv sub acest aspect. Coordonarea interministerială se realizează prin coordonarea politicilor, la nivelul guvernului.
 • Agențiile guvernamentale subordonate primului ministru nu au sens. Este necesară introducerea unui număr de agenții guvernamentale subordonate ministerelor. Rolul Agențiilor este de a aplica programele stabilite politic la nivelul Ministerelor sau al Guvernului, pe baza unor proceduri clare, stricte și transparente. Aceste programe pot avea scopul de monitorizare, de acordare a asistenței statului, de estimare a impactului unei politici sau de previziune. Funcția de reglementare se regăsește numai la nivel de minister. Fiecare agenție se va situa în cadrul unui domeniu de autoritate a statului. Activitatea fiecărei agenții va fi urmărită de ministerul coordonator, responsabil pentru politica națională în domeniu. Activitatea va fi în așa fel organizată, încât doar agențiile, nu și ministerele, vor intra în contact direct cu persoanele juridice.

 

5. Care sunt mecanismele care asigură că agențiile de control nu devin ele însele surse de corupție (altfel spus, cum sunt controlați controlorii)?

 

Soluția cea mai bună pentru asigurarea funcționării corecte a controlorilor este controlarea lor încrucișată. Astfel, instituțiile cu rol de control ar trebui să rămână în cadrul executivului, dar să fie controlate strict de către Parlament.

 • Susținem reformarea serviciilor secrete din Ministerul de Interne și cel al Justiției, astfel încât ele să aibă ca principală atribuție combaterea corupției din interiorul ministerelor. Este necesară introducerea unor criterii clare de funcționare și subordonarea strictă a acestor servicii față de comisiile parlamentare de specialitate, astfel încât să nu mai fie posibilă implicarea lor în acte de corupție de partea corupților. Măsura nu necesită resurse suplimentare deoarece aceste servicii sunt deja supradimensionate, rezultatele activității lor fiind însă obscure. Ea ar introduce un control real asupra acestor structuri, deoarece controlul ministerial este în mod evident redundant.
 • Gruparea tuturor instituțiilor de control într-o singură megainstituție nu crește controlul asupra lor, dimpotrivă, îl disipează. De aceea susținem revenirea la instituțiile de control clasice care au fost comasate în Autoritatea Națională de Control. În privința Parchetului Național Anticoprupție, deoarece nu a avut nici un rezultat serios până în prezent, considerăm posibile două soluții: ori desființarea acestuia și continuarea acestei funcții în cadrul unei secții specializate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, beneficiind astfel măcar de anemica protecție pe care sistemul o oferă procurorilor obișnuiți, ori subordonarea PNA strictă Parlamentului.
 • Recompensarea cu 10% a inspectorilor fiscali care descoperă fraude mai mari de 20.000 de euro. Bonusurile acestora ar putea fi astfel foarte mari, dar și încasările instituției ar crește, deci măsura nu implică nici un cost. Marea corupție ar scădea prin aplicarea acestei măsuri, chiar și pe termen scurt.
 • Identificarea funcționarilor corupți de către inspectori sub acoperire. Corupția din vămi, de exemplu, ar putea fi, în felul acesta, redusă substanțial într-un interval de câteva săptămâni.
 • Susținem măsura eliminării imunității parlamentare, inclusiv în privința reținerii, arestării și percheziționării parlamentarilor. Imunitatea parlamentară trebuie să funcționeze exclusiv pentru declarații politice.
 • Susținem eliminarea votului secret din Parlament și instituirea unui sistem de contorizare a votului fiecărui parlamentar pentru fiecare lege, contorizare care să fie permanent accesibilă publicului. De asemenea, este necesară sancționarea drastică a obiceiului unor parlamentari de a vota prin interpuși.
 • Corupția parlamentarilor se corelează și cu traseismul politic, de aceea susținem înlocuirea parlamentarilor sau membrilor consiliilor județene și locale care demisionează sau sunt excluși din partidul pe a cărui listă au fost aleși cu următorul candidat de pe listă, atâta timp cât sistemul de vot pe listă va fi păstrat.
 • O măsură necesară pentru stoparea cercului vicios al corupției care îi afectează chiar pe cei ce ar trebui să combată corupția este publicarea anuală, în Monitorul Oficial, a bilanțului contabil de către toate partidele, sub sancțiunea desființării.
 • Toți funcționarii instituțiilor care au atribuții în combaterea corupției (magistrați, polițiști, inspectori fiscali etc.) trebuie să aibă obligația de a-și declara anual averile personale, precum și averile rudelor de gradul 1 și 2, sub sancțiunea pierderii postului.
 • Toate instituțiile implicate în combaterea corupției trebuie să aibă obligația de a face public un raport anual detaliat, nominal, asupra activității și rezultatelor lor.
 • Susținem dreptul fiecărui cetățean de a sesiza încălcarea Constituției de către autorități direct la instanță, nu prin intermediul unei instituții ce le-ar putea bloca demersul.
 • Susținem relansarea sistemului de sancțiuni administrative pentru toate categoriile de funcționari publici. Faptul că nu există un verdict definitiv în justiție trebuie să înceteze a mai fi folosit ca pretext pentru tolerarea corupției. Dacă există dovezi suficiente de corupție, acestea trebuie să producă imediat sancțiuni administrative chiar dacă nu au reușit încă sau nu vor reuși niciodată să producă verdicte. La fel trebuie să determine sancțiuni imediate și neglijența și incompetența care se amestecă adesea cu actele de corupție. Aceste sancțiuni ar compensa duratele de ani de zile ale proceselor, precum și rezultatele lor imprevizibile. Ele trebuie aplicate însă exclusiv pe baza unor criterii clare, iar justificarea existenței unor sancțiuni adminsitrative independente de verdictul justiției este acela că aproape întotdeauna fapta gravă de corupție (de exemplu luarea de mită) care nu poate fi sancționată decât prin justiție, se asociază cu abateri mai puțin grave de la reglementări sau de la îndatoririle și regulile specifice funcției publice. Doar acestea trebuie sancționate administrativ.

 

URR se angajează să nu facă uz de pretextul neexistenței unui verdict în justiție pentru a-și menține în posturi demnitarii, în cazul în care asupra lor există suspiciuni întemeiate de corupție.

 

6. Cum asigurați transparența relațiilor contractuale dintre sectorul public și sectorul privat?

 

Corectitudinea relațiilor dintre sectorul de stat și cel privat poate fi asigurată prin două mecanisme: concurența și/sau controlul asupra celor care decid. Controlul de acum asupra decidenților este însă foarte ineficient, licitațiile fiind trucate după unele estimări în proporție de 90%. De aceea, concurența ar trebui folosită la maxim.

 • Cea mai importantă metodă este externalizarea serviciilor de achiziții publice către firme private, aflate în relații de concurență. Această măsură nu implică resurse bugetare, din contră ea ar economisi sume importante reducând adaosurile enorme practicate în achizițiile publice, chiar și în cele electronice. Măsura poate fi pusă în practică în valuri succesive, însă foarte rapid (1-2 luni pentru fiecare val) deoarece nu necesită resurse umane și instituționale importante. Primul val ar putea fi lansat în administrația centrală (unde simplitatea produselor de birotică și oferta foarte bogată ar ușura pilotarea sistemului), al doilea val în sănătate etc. Volumele foarte mari de achiziții în aceste sisteme (de altfel, externalizarea nu se justifică decât de la un anumit nivel în sus) permit chiar organizarea de achiziții paralele, cu mai mulți furnizori de servicii de achiziție, care să facă și mai evidentă și eficientă concurența.
 • În domeniile în care decizia nu poate fi externalizată, relațiile dintre sectorul de stat și cel privat trebuie controlate în primul rând prin transparență. URR susține introducerea obligativității tuturor instituțiilor de stat de a publica pe pagina lor oficială de Internet, în cadrul unei rubrici constante (standardizate pentru toate aceste instituții) și dispuse într-un loc vizibil, toate licitațiile care urmează a fi derulate (cu cel puțin 30 de zile înainte), toate contractele aflate în derulare, precum și procesele verbale ale licitațiilor. Pe acest site orice firmă se poate înscrie ca potențial furnizor pe portofolii de produse, urmând să fie înștiințat prin e-mail asupra tuturor licitațiilor la portofoliile la care s-a înscris. Pentru produsele care nu fac obiectul secretului de stat, secretul comercial nu trebuie să fie un pretext pentru obscurizarea acestor relații și pentru ocrotirea corupției. În afara unor cazuri speciale (mai ales în domeniul militar, dar nici acolo pe tot segmentul de activitate căci doar o mică parte din ce se derulează în armată sau servicii secrete trebuie să rămână cu adevărat secret), expunerea publică a informației este o datorie a statului și un comportament pe care cei care doresc să facă afaceri cu bani publici trebuie să și-l asume.
 • Simplificarea caietelor de sarcini pentru a elimina restricționarea interesată a participării la licitații. Acestea trebuie să conțină criterii funcționale, nu tehnice, care să evalueze posibilitatea participantului la licitație de a îndeplini funcțiunea cerută. Spre exemplu, o companie care participă la o licitație pentru activitatea de taximetrie trebuie să dovedească faptul că are potențialul necesar îndeplinirii ei, nu că are minim 60 de mașini de o anumită culoare și un anumit tip foarte specific, cerințe care îi scot din joc pe toți contracandidații în afară de unul.

 

Nici una din aceste măsuri nu necesită resurse suplimentare, fiind vorba de reorganizarea unor activități deja existente. Dificultatea constă în coagularea unei majorități politice care să accepte să renunțe beneficiile ilicite ale corupției. Aici intervine rolul de factor de presiune asumat de URR, deoarece până acum nu s-a reușit formarea unei astfel de majorități.

 

 • Este de asemenea necesară stabilirea unor cote procentuale maxime pentru publicitatea plătită de fiecare minister, în funcție de specificul său, care să limiteze propaganda politică finanțată de la bugetul public (precum și controlul politicului asupra mass-media).

 

Alte măsuri care pot susține limitarea corupției din relațiile statului cu sectorul privat:

 • Reintroducerea interdicției pentru primari sau consilieri locali de a derula contracte cu administrația locală, inclusiv prin intermediari.
 • Eliminarea din licitațiile publice a celor care au datorii la bugetul public și a celor condamnați în legătură cu conduita lor profesională.
 • Definirea unui set de practici oneroase ale participării la licitații publice (concurență neloială, etc). Atît agenții economici cît și persoanele care le conduc trebuie incluse pe o listă neagră națională, neavînd dreptul de a mai participa la licitații.
 • Autosesizarea organelor de anchetă în cazul în care prețul final al unui contract depășește cu cel puțin 10% prețul stabilit inițial.

 

7. În ce moduri are acces cetățeanul la reglementările dintr-un domeniu de interes?

 

Instituțiile statului ar trebui să aibă obligația de a prezenta reglementările relevante funcționării ei atât în forma lor oficială, cât și într-o formă sintetică, ușor de înțeles pentru orice contribuabil.

 • Considerăm că legislația deosebit de complicată și chiar contradictorie din România impune crearea în cadrul Ministerului de Justiție a unui departament care să aibă sarcina de a furniza oricărui cetățean toate reglementările relevante pentru subiectul care îl interesează (fără a avea însă și obligația de a acorda consultații juridice).
 • De asemenea, susținem crearea unui departament similar în celelalte ministere (în special în cele precum Ministerul Finanțelor, unde complicațiile sunt maxime), care să aibă obligația de a-i edifica pe cetățeni, fie prin internet, prin poștă sau prin contact direct, asupra reglementărilor relevante pentru subiectele care îi interesează. Un astfel de departament are nevoie în medie de 20-30 de angajați pentru a-și putea îndeplini funcțiunea, ceea ce implică costuri anuale sub 10 miliarde de lei chiar dacă el s-ar forma fără a utiliza angajați și dotări deja existente în structurile ministerelor; adică o sumă pe care și-o poate permite orice minister.
 • Tot în vederea unei informări mai bune a cetățenilor susținem introducerea regulii ca, atunci când este modificată o lege, să fie publicate nu doar modificările făcute, ci și noul text integral al legii. De asemenea, ar trebui introdusă regula de a nu se mai publica legi fără norme de aplicare.

 

8. Cum identificați și semnalizați competențele, procedurile și deciziile specifice instituțiilor publice?

 

Una din cele mai eficiente piedici în calea transparenței, a informării cetățeanului și a comunicării dintre el și administrație este înecarea informației relevante într-o mare de informații nerelevante.

 • Propunem adoptarea unui model minimal obligatoriu de prezentare a informației, care să se regăsească atît în paginile de internet ale instituțiilor statului cât și în celelalte forme de comunicare la care obligă Legea Transparenței. Acest model minimal de prezentare a informației trebuie să releve datele esențiale ale activității instituției (schemă de personal, atribuții, program de funcționare etc.) și ale utilizării bugetului (achiziții, licitații și orice alte contracte derulate de instituție, exercițiu bugetar etc.).
 • Atât la nivel local cât și central, reprezentanții aleși ai URR vor susține introducerea unor proceduri de consultare a societății civile, inclusiv prin informarea organizațiilor ei asupra tuturor proiectelor legislative propuse și prin dezbaterea lor reală, nu doar pentru a satisface formal exigențele europene.

 

9. Cum asigurați transparența modului de desemnare a candidaților pentru funcțiile de demnitate publică?

 

Uniunea pentru Reconstrucția României - URR este un partid în care selecția candidaților locali pentru orice funcții este în întregime atribuția filialelor respective. Există un profil al candidatului pentru demnitățile publice, agreat în cadrul partidului, profil axat pe competența candidatului.

 

Selectarea candidaților e o responsabilitate internă a membrilor fiecărei organizații a partidului. Controlul cetățenilor se exercită prin vot, așadar partidul are tot interesul să promoveze cei mai buni candidați. Din prima zi de campanie electorală, CV-urile tuturor candidaților vor putea fi găsite pe pagina de internet a URR www.urr.ro, unde se află și CV-urile membrilor din conducerile fiecărei organizații de la toate nivelele, inclusiv cele sătești.

 

Transparența în procesul de selecție este oricum nerelevantă atâta timp cât omul politic nu este responsabilizat. De aceea, URR susține stoparea traseismului politic prin retragerea mandatului celui care părăsește partidul pe listele căruia a fost ales și votul uninominal compensat în varianta propusă de Pro Democrația (și întregul Cod Electoral). Reducerea numărului de parlamentari, inclusiv prin trecerea la o singură cameră, ar responsabiliza mai mult parlamentarii, crescând și eficiența Parlamentului.

 

10. Cum sprijiniți organizațiile neguvernamentale, mijloacele de informare în masă și sectorul de afaceri pentru a monitoriza modul în care România își îndeplinește obligațiile asumate prin convențiile internaționale anticorupție?

 

Uniunea pentru Reconstrucția României - URR are, în această fază incipientă de partid extraparlamentar, puține din resursele necesare pentru a susține societatea civilă în astfel de demersuri. Modalitățile care ne stau la îndemnână sunt afirmarea punctelor noastre de vedere, lobby-ul în favoarea unor proiecte ale societății civile (precum proiectul de lege al tichetelor de creșă) sau susținerea publică a luărilor de poziție ale organizațiilor nonguvernamentale (precum în campaniile de protejare a CNSAS sau în favoarea votului uninominal, în forma propusă de majoritatea societății civile).

 NetSoft - Linux Servers Install & Administration
Ai o idee, o observație, o dorință în legătură cu acest site?
 Trimite-o pe adresa webmaster@urr.ro 

 afișări 
[Confidențialitate] URR