STATUTUL PARTIDULUI
Uniunea pentru Reconstrucția României
(REZUMAT)

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 2

Denumirea completă a partidului este Uniunea pentru Reconstrucția României iar forma sa prescurtată (abrevierea) este U.R.R. [...]

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE
Uniunii pentru Reconstrucția României

Articolul 4

Obiectivele partidului Uniunea pentru Reconstrucția României sunt exclusiv de natură politică, ele fiind subordonate scopului său fundamental - desfășurarea unei activități politice care să determine creșterea prosperității fiecărui cetățean al României.

Articolul 5

Uniunea pentru Reconstrucția României este un partid politic de centru dreapta care promovează valorile democrației moderne europene adaptate la realitățile politice, economice și sociale ale României de astăzi.

În spiritul Programului Politic al Uniunii pentru Reconstrucția României constituit pe principiul „fiecare contează”, activitatea acestui partid politic vizează atingerea cu precădere a următoarelor obiective:

 1. respectarea și apărarea caracterului național, suveran, independent, unitar și indivizibil al statului român, precum și a formei republicane de guvernare a României;
 2. respectarea și garantarea drepturilor fundamentale ale omului (stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului) și ale cetățeanului în conformitate cu Constituția României;
 3. promovarea și apărarea democrației, cel mai eficient sistem de organizare socială care asigură progresul material și spiritual al fiecărui individ și al societății în ansamblul ei;
 4. garantarea proprietății private și încurajarea inițiativei particulare ca motor al progresului economic în condiții de concurență liberă;
 5. accesul tuturor cetățenilor români la educație și la îngrijire medicală;
 6. accesul liber și egal la șanse de realizare personală (materială, spirituală, profesională și socială) pentru fiecare membru al societății;
 7. întărirea autorității instituțiilor statului și respectarea ordinii de drept de către fiecare cetățean indiferent de funcția pe care o ocupă, poziția socială sau averea sa;
 8. integrarea României în Uniunea Europeană și în structurile de apărare euro-atlantice atâta timp cât aceasta coincide cu interesele fundamentale ale poporului român de dezvoltare economico-socială și securitate națională;
 9. crearea unui sistem politic modern, performant, care să administreze în mod eficient viața economică și socială în beneficiul cetățenilor români.

   

  CAPITOLUL III

  MEMBRII
  Uniunii pentru Reconstrucția României

Articolul 8

În vederea dobândirii calității de membru al Uniunii pentru Reconstrucția României solicitantul completează o cerere-tip de înscriere adresată președintelui organizației locale pe raza căreia își are domiciliul, locul de muncă sau de studii. Persoanele cu domiciliul (stabil sau flotant), locul de muncă sau de studii în București pot opta pentru oricare din filialele de sector.

Articolul 9

Comitetul Director Local al organizației va dezbate aprobarea fiecărei cereri în parte urmând să comunice decizia adoptată în cel mult 30 de zile de la încheierea perioadei de probă.

Din momentul înregistrării cererii de înscriere solicitantul se află în perioada de probă timp de o lună. În situații excepționale Comitetul Director Național poate aproba cereri de înscriere ale solicitanților înainte de sfârșitul perioadei de probă.

În cazul aprobării cererii, calitatea de membru intră în vigoare în momentul înmânării legitimației de membru care trebuie să aibă loc în maxim 5 zile de la aprobarea cererii.

Legitimația de membru va fi semnată de către Președintele Comitetului Director Județean pe teritoriul căruia se află organizația locală respectivă sau de sector al Municipiului București și va avea aplicată ștampila acestui organism.

Legitimațiile de membru trebuie vizate de trei ori pe an calendaristic, o dată la fiecare 4 luni.

În cazul respingerii cererii, solicitantul poate face contestație în termen de 10 zile de la comunicarea respingerii către Comitetul Director Județean sau la Comitetul Director al Municipiului București. Aceste foruri trebuie să se pronunțe în termen de 30 zile de la înregistrarea contestației, iar decizia rămâne definitivă.[...]

   

  CAPITOLUL IV

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Articolul 17

Uniunea pentru Reconstrucția României are structuri organizatorice funcționale pe întreg teritoriul țării, delimitate la nivel:

 

Articolul 19

Secțiile de partid se pot constitui dacă au cel puțin 9 membri.

Articolul 20

Forurile de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucția României la nivel local sunt:

 1. Convenția Locală
 2. Comitetul Director Local. [...]

 

Articolul 29

Forurile de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucția României la nivel județean și al Municipiului București sunt:

 1. Convenția Județeană sau a Municipiului București;
 2. Consiliul de Conducere Județean sau al Municipiului București;
 3. Comitetul Director Județean sau al Municipiului București.

 

Articolul 43

Forurile de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucția României la nivel național sunt:

 1. Convenția Națională;
 2. Consiliul de Conducere Național;
 3. Comitetul Director Național.

 

CAPITOLUL V

PROCEDURILE DE ALEGERE ÎN CADRUL
Uniunii pentru Reconstrucția României

Articolul 62

Ședințele structurilor Uniunii pentru Reconstrucția României sunt constituite statutar în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor componenți.

Articolul 64

Cu excepția alegerilor pentru organismele de conducere care se desfășoară prin vot secret, toate celelalte hotărâri ale forurilor componente ale Uniunii pentru Reconstrucția României se iau prin vot deschis.

Articolul 65

Cu excepția situațiilor în care Statutul prevede altfel, toate hotărârile forurilor Uniunii pentru Reconstrucția României se iau cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul celor prezenți;[...].

Articolul 66

Orice membru al Uniunii pentru Reconstrucția României poate cumula simultan maxim două funcții de conducere în cadrul partidului. Se consideră funcții de conducere cele de membru în Comitetele Directoare de la fiecare nivel.

Articolul 67

Candidaturile pentru Comitetele Directoare de la toate nivelele se depun pe echipe de câte 5 persoane, câte una pentru fiecare poziție (președinte, 3 vicepreședinți - între care un locțiitor al președintelui - și secretar).

Articolul 80

Pentru stabilirea componenței Consiliului de Conducere Național se constituie între filialele județene ale Uniunii pentru Reconstrucția României 8 regiuni după cum urmează::

 1. Regiunea Nord-Est compusă din 6 județe: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui;
 2. Regiunea Sud-Est compusă din 6 județe: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța;
 3. Regiunea Sud compusă din 7 județe: Ialomița, Călărași, Teleorman, Giurgiu, Argeș, Prahova, Dâmbovița;
 4. Regiunea Sud-Vest compusă din 5 județe: Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt;
 5. Regiunea Vest compusă din 4 județe: Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Arad;
 6. Regiunea Nord-Vest compusă din 6 județe: Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj;
 7. Regiunea Centru compusă din 6 județe: Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov;
 8. Regiunea București compusă din Municipiul București și Sectorul Agricol Ilfov.
Articolul 81

Fiecare regiune, cu excepția regiunii București, are 3 reprezentanți în Consiliul de Conducere Național. [...]

Articolul 82

Regiunea București are 4 reprezentanți în Consiliul de Conducere Național.[...]

Articolul 83

Pentru lucrările Convenției Naționale se instituie sistemul voturilor reprezentative pentru filialele județene.

Numărul total de 301 voturi reprezentative (egal cu numărul de delegați) se distribuie în funcție de numărul de membri conform unei norme de reprezentare stabilită de Comitetul Director Național anterior convocării Convenției Naționale și comunicată în scris în respectiva convocare.

Articolul 84

Pentru Comitetul Director Național se candidează în echipe complete de câte 5 persoane (pentru toate funcțiile din comitet: președinte, 3 vicepreședinți - între care un locțiitor al președintelui - și secretar general); candidatura unei echipe trebuie propusă în scris de cel puțin 6 reprezentanți regionali (din totalul de 19); echipele de candidați sunt votate, prin vot secret, de către toți membrii partidului din fiecare județ; echipa care câștigă cele mai multe voturi într-un județ obține toate voturile reprezentative arondate județului respectiv; echipa care obține cele mai multe voturi reprezentative (din totalul de 301) la Convenția Națională câștigă cursa pentru conducerea partidului

Articolul 85

Alegerile pentru Comitetul Director Național se desfășoară la sediul fiecărei organizații locale unde se amplasează urne sigilate. Votarea se face pe parcursul unei singure zile în toate organizațiile locale din țară.[...]

În ziua următoare, buletinele de vot împreună cu rezultatele votării din organizațiile locale se centralizează la sediul filialei județene sau a Municipiului București unde, comisia județeană de numărare a voturilor validează rezultatele din județ, desemnând echipa care a obținut cele mai multe voturi și, în consecință, primește totalitatea voturilor reprezentative arondate județului respectiv.[...]

Numărătoarea voturilor reprezentative la nivel național și desemnarea echipei câștigătoare se fac la Convenția Națională unde fiecare președinte de organizație județeană atribuie numărul de voturi reprezentative arondate județului respectiv echipei care a câștigat cele mai multe voturi ale membrilor organizației județene pe care o conduce.[...]